Publikace

Pro rychlé vyhledávání použijte vyhledávací funkci prohlížeče (klávesová zkratka Ctrl + F)

všechny publikace ke stažení zde

Vědecké články (zpět)

2017

 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, R. A. Wahab, and P. Kočárek, „External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae),“ Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, vol. 266, pp. 120-128, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017e,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Rodzay Abdul Wahab and Petr Kočárek},
   title   = {External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae)},
   journal  = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   year   = {2017},
   volume  = {266},
   pages   = {120--128},
   month   = {jan},
   doi    = {10.1016/j.jcz.2016.11.003},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017e.pdf:PDF},
   publisher = {Elsevier {BV}},
   url    = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044523116301292},
  }
 • [PDF] [DOI] D. Musiolek and P. Kočárek, „Effect of substrate on the risk of being washed away by floods for the Groundhoppers Tetrix subulata and Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae),“ River Research and Applications, vol. 33, iss. 7, pp. 1071-1078, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{musiolek2017,
   author  = {Musiolek, D. and Kočárek, P.},
   title  = {Effect of substrate on the risk of being washed away by floods for the Groundhoppers Tetrix subulata and Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)},
   journal = {River Research and Applications},
   year   = {2017},
   volume  = {33},
   number  = {7},
   pages  = {1071--1078},
   issn   = {1535-1467},
   note   = {RRA-17-0073.R1},
   doi   = {10.1002/rra.3167},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/musiolek2017.pdf:PDF},
   keywords = {barometric pressure, behaviour, Caelifera, flood risk, habitat choice, Orthoptera, Tetrix},
   url   = {http://dx.doi.org/10.1002/rra.3167},
  }
 • [PDF] [DOI] P. Kočárek, R. A. Wahab, and S. Abdul Kahar, „Zorotypus asymmetricus sp. nov. from Brunei Darussalam, Borneo (Insecta: Zoraptera),“ Zootaxa, vol. 4286, iss. 2, pp. 285-290, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2017,
   author = {Kočárek, PETR and Wahab, Rodzay Abdul and Abdul Kahar, SR},
   title  = {Zorotypus asymmetricus sp. nov. from Brunei Darussalam, Borneo (Insecta: Zoraptera)},
   journal = {Zootaxa},
   year  = {2017},
   volume = {4286},
   number = {2},
   pages  = {285--290},
   doi   = {10.11646/zootaxa.4286.2.11},
   file  = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kocarek2017.pdf:PDF},
   url   = {https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4286.2.11},
  }
 • [PDF] [DOI] G. Bonari, K. Fajmon, I. Malenovský, D. Zelený, J. Holuša, I. Jongepierová, P. Kočárek, O. Konvička, J. Uřičář, and M. Chytrý, „Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition,“ Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 246, iss. Supplement C, pp. 243-252, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{bonari2017,
   author  = {Gianmaria Bonari and Karel Fajmon and Igor Malenovský and David Zelený and Jaroslav Holuša and Ivana Jongepierová and Petr Kočárek and Ondřej Konvička and Jan Uřičář and Milan Chytrý},
   title  = {Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition},
   journal = {Agriculture, Ecosystems \& Environment},
   year   = {2017},
   volume  = {246},
   number  = {Supplement C},
   pages  = {243 - 252},
   issn   = {0167-8809},
   doi   = {https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.06.010},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/bonari2017.pdf:PDF},
   keywords = {Carabidae, Conservation management, Lepidoptera, Orthoptera, Species richness, Vascular plant},
   url   = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917302530},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová and P. Kočárek, „Food digestibility and consumption rate in detrito-bryophagous groundhopper Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae),“ Biologia, vol. 72, iss. 4, pp. 452-457, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Kočárek, Petr},
   title   = {Food digestibility and consumption rate in detrito-bryophagous groundhopper Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae)},
   journal  = {Biologia},
   year   = {2017},
   volume  = {72},
   number  = {4},
   pages   = {452--457},
   doi    = {10.1515/biolog-2017-0046},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017.pdf:PDF},
   publisher = {De Gruyter},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/biolog.2017.72.issue-4/biolog-2017-0046/biolog-2017-0046.xml},
  }
 • [PDF] [DOI] M. Kirstová, P. Pyszko, J. Šipoš, P. Drozd, and P. Kočárek, „Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform,“ Entomological Science, vol. 20, iss. 1, pp. 57-64, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kirstova2017,
   author  = {Kirstová, Markéta and Pyszko, Petr and Šipoš, Jan and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title  = {Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform},
   journal = {Entomological Science},
   year   = {2017},
   volume  = {20},
   number  = {1},
   pages  = {57--64},
   issn   = {1479-8298},
   note   = {ENS-2016-0075.R2},
   doi   = {10.1111/ens.12229},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kirstova2017.pdf:PDF},
   keywords = {Apterygida media, Europe, Palearctic region, riparian hardwood forest, stratification},
   url   = {http://dx.doi.org/10.1111/ens.12229},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, R. A. Wahab, and P. Kočárek, „External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae),“ Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, vol. 266, iss. Supplement C, pp. 120-128, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017b,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Rodzay Abdul Wahab and Petr Kočárek},
   title  = {External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae)},
   journal = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   year   = {2017},
   volume  = {266},
   number  = {Supplement C},
   pages  = {120 - 128},
   issn   = {0044-5231},
   doi   = {https://doi.org/10.1016/j.jcz.2016.11.003},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017b.pdf:PDF},
   keywords = {Sensillum, Antenna, Exoskeleton, Reception, Discotettiginae},
   url   = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044523116301292},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, Š. Grucmanová, Z. Filipcová, V. Plášek, P. Drozd, and P. Kočárek, „Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?,“ Arthropod-Plant Interactions, vol. 11, iss. 1, pp. 35-43, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017d,
   author = {Kuřavová, Kateřina and Grucmanová, Šárka and Filipcová, Zuzana and Plášek, Vítězslav and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title  = {Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?},
   journal = {Arthropod-Plant Interactions},
   year  = {2017},
   volume = {11},
   number = {1},
   pages  = {35--43},
   month  = {Feb},
   issn  = {1872-8847},
   day   = {01},
   doi   = {10.1007/s11829-016-9461-9},
   url   = {https://doi.org/10.1007/s11829-016-9461-9},
  }

2016

 • [DOI] D. Musiolek and P. Kočárek, „Weather-dependent microhabitat use by Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae),“ The Science of Nature, vol. 103, iss. 7-8, p. 68, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{musiolek2016,
   author  = {Musiolek, David and Kočárek, Petr},
   title   = {Weather-dependent microhabitat use by Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)},
   journal  = {The Science of Nature},
   year   = {2016},
   volume  = {103},
   number  = {7-8},
   pages   = {68},
   doi    = {10.1007/s00114-016-1393-9},
   publisher = {Springer},
   url    = {http://link.springer.com/article/10.1007/s00114-016-1393-9},
  }
 • [DOI] K. Kuřavová, Š. Grucmanová, Z. Filipcová, V. Plášek, P. Drozd, and P. Kočárek, „Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?,“ Arthropod-Plant Interactions, pp. 1-9, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016b,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Grucmanová, Šárka and Filipcová, Zuzana and Plášek, V{ítě}zslav and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title   = {Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?},
   journal  = {Arthropod-Plant Interactions},
   year   = {2016},
   pages   = {1--9},
   doi    = {10.1007/s11829-016-9461-9},
   publisher = {Springer},
   url    = {http://link.springer.com/article/10.1007/s11829-016-9461-9},
  }
 • [DOI] K. Kuravova and P. Kocarek, „Mandibular morphology and dietary preferences in two pygmy mole crickets of the genus Xya (Orthoptera: Tridactylidae),“ Turkish Journal of Zoology, vol. 40, iss. 5, pp. 720-728, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016c,
   author  = {Kuravova, Katerina and Kocarek, Petr},
   title   = {Mandibular morphology and dietary preferences in two pygmy mole crickets of the genus Xya (Orthoptera: Tridactylidae)},
   journal  = {Turkish Journal of Zoology},
   year   = {2016},
   volume  = {40},
   number  = {5},
   pages   = {720--728},
   doi    = {10.3906/zoo-1510-19},
   publisher = {The Scientific and Technological Research Council of Turkey},
   url    = {http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=31229e9a-03ad-45dd-b8d1-888b56baa860%40sessionmgr101&vid=0&hid=111&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=119265825&db=a9h},
  }
 • [DOI] K. Kuřavová, J. ŠipoŠ, R. A. Wahab, R. S. Kahar, and P. Kočárek, „Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera,“ Zoological Journal of the Linnean Society, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016d,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Jan ŠipoŠ and Rodzaj. A. Wahab and Rafhiah S. Kahar and Petr Kočárek},
   title   = {Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera},
   journal  = {Zoological Journal of the Linnean Society},
   year   = {2016},
   month   = {sep},
   doi    = {10.1111/zoj.12474},
   publisher = {Oxford University Press ({OUP})},
   url    = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12474/full},
  }
 • [DOI] M. Kirstová, P. Pyszko, J. ŠipoŠ, P. Drozd, and P. Kočárek, „Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform,“ Entomological Science, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kirstova2016,
   author  = {Markéta Kirstová and Petr Pyszko and Jan ŠipoŠ and Pavel Drozd and Petr Kočárek},
   title   = {Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform},
   journal  = {Entomological Science},
   year   = {2016},
   doi    = {10.1111/ens.12229},
   publisher = {Wiley-Blackwell},
   url    = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ens.12229/full},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, J. Šipoš, R. A. Wahab, R. S. Kahar, and P. Kočárek, „Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera,“ Zoological Journal of the Linnean Society, p. n/a–n/a, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017c,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Šipoš, Jan and Wahab, Rodzaj. A. and Kahar, Rafhiah S. and Kočárek, Petr},
   title  = {Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera},
   journal = {Zoological Journal of the Linnean Society},
   year   = {2016},
   pages  = {n/a--n/a},
   issn   = {1096-3642},
   doi   = {10.1111/zoj.12474},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017c.pdf:PDF},
   keywords = {bryophagy, consumption, detritophagy, feeding pattern, Orthoptera, Tetrigoidea, tropical zone},
   url   = {http://dx.doi.org/10.1111/zoj.12474},
  }

2015

 • [PDF] [DOI] P. Kocarek, L. Dvorak, and M. Kirstova, „Euborellia annulipes (Dermaptera: Anisolabididae), a new alien earwig in Central European greenhouses: potential pest or beneficial inhabitant?,“ Applied Entomology and Zoology, vol. 50, iss. 2, pp. 201-206, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2015,
   Title          = {Euborellia annulipes (Dermaptera: Anisolabididae), a new alien earwig in Central {Europe}an greenhouses: potential pest or beneficial inhabitant?},
   Author          = {Kocarek, Petr and Dvorak, Libor and Kirstova, Marketa},
   Journal         = {Applied Entomology and Zoology},
   Year           = {2015},
  
   Month          = {Feb},
   Number          = {2},
   Pages          = {201--206},
   Volume          = {50},
  
   Doi           = {10.1007/s13355-015-0322-2},
   File           = {:pdf/kocarek2015.pdf:PDF},
   ISSN           = {1347-605X},
   Publisher        = {Springer Science + Business Media},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1007/s13355-015-0322-2}
  }
 • [PDF] [DOI] P. Kočárek, K. Kuřavová, D. Musiolek, R. A. Wahab, and S. R. Kahar, „Synonymy of Discotettix adenanii Mahmood, Idris & Salmah, 2007 with D. belzebuth (Serville, 1838)(Orthoptera: Tetrigidae),“ Zootaxa, vol. 4057, iss. 2, pp. 288-294, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2015a,
   Title          = {Synonymy of Discotettix adenanii Mahmood, Idris \& Salmah, 2007 with D. belzebuth (Serville, 1838)(Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kočárek, Petr and Kuřavová, Kateřina and Musiolek, David and Wahab, Rozday Abdul and Kahar, S. R.},
   Journal         = {Zootaxa},
   Year           = {2015},
   Number          = {2},
   Pages          = {288--294},
   Volume          = {4057},
  
   Doi           = {10.11646/zootaxa.4057.2.10},
   File           = {:pdf/kocarek2015a.pdf:PDF},
   Url           = {http://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4057.2.10}
  }
 • [PDF] K. Kuřavová, „The grasshopper Oedaleus decorus in the Czech Republic (Orthoptera: Acrididae),“ Klapalekiana, vol. 51, pp. 55-60, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2015a,
   Title          = {The grasshopper Oedaleus decorus in the Czech Republic (Orthoptera: Acrididae)},
   Author          = {Kuřavová, K.},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2015},
   Pages          = {55--60},
   Volume          = {51},
  
   File           = {:pdf/kuravova2015a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová and P. Kočárek, „Seasonal variation in the diet of Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae),“ Entomological Science, vol. 15, iss. 4, pp. 489-501, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2015b,
   Title          = {Seasonal variation in the diet of Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kuřavová, K. and Kočárek, P.},
   Journal         = {Entomological Science},
   Year           = {2015},
   Number          = {4},
   Pages          = {489--501},
   Volume          = {15},
  
   Doi           = {DOI: 10.1111/ens.12145},
   File           = {:pdf/kuravova2015b.pdf:PDF},
   Url           = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ens.12145/abstract}
  }
 • [PDF] [DOI] D. Matzke and P. Kocarek, „Description and biology of Euborellia arcanum sp. nov., an alien earwig occupying greenhouses in Germany and Austria (Dermaptera: Anisolabididae),“ Zootaxa, vol. 3956, iss. 1, pp. 131-139, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{matzke2015,
   Title          = {Description and biology of Euborellia arcanum sp. nov., an alien earwig occupying greenhouses in Germany and Austria (Dermaptera: Anisolabididae)},
   Author          = {Matzke, Daniel and Kocarek, Petr},
   Journal         = {Zootaxa},
   Year           = {2015},
   Number          = {1},
   Pages          = {131--139},
   Volume          = {3956},
  
   Doi           = {10.11646/zootaxa.3956.1.8},
   File           = {:pdf/matzke2015.pdf:PDF},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3956.1.8}
  }

2014

 • [PDF] [DOI] S. M. Bilinski, P. Kocarek, W. Jankowska, E. Kisiel, and W. Tworzydlo, „Ovaries and phylogeny of dermapterans once more: Ovarian characters support paraphyly of Spongiphoridae,“ Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, vol. 253, iss. 4, pp. 321-326, 2014.
  [Bibtex]
  @Article{bilinski2014,
   Title          = {Ovaries and phylogeny of dermapterans once more: Ovarian characters support paraphyly of Spongiphoridae},
   Author          = {Bilinski, Szczepan M and Kocarek, Petr and Jankowska, Wladyslawa and Kisiel, Elzbieta and Tworzydlo, Waclaw},
   Journal         = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   Year           = {2014},
   Number          = {4},
   Pages          = {321--326},
   Volume          = {253},
  
   Doi           = {doi:10.1016/j.jcz.2013.12.003},
   File           = {:pdf/bilinski2014.pdf:PDF},
   Publisher        = {Elsevier},
   Url           = {doi:10.1016/j.jcz.2013.12.003}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Earwigs (Dermaptera) of Socotra Island: checklist, distribution, and description of a new genus and four new species,“ Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, vol. 54, pp. 1-21, 2014.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2014,
   Title          = {Earwigs (Dermaptera) of Socotra Island: checklist, distribution, and description of a new genus and four new species},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2014},
   Pages          = {1--21},
   Volume          = {54},
  
   File           = {:pdf/kocarek2014.pdf:PDF},
   Url           = {http://biotaxa.org/AEMNP/article/view/9491}
  }
 • [PDF] K. Kuřavová, „Orthopteran fauna of the Hel Peninsula in Poland,“ Fragmenta Faunistica, vol. 57, iss. 1, 2014.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2104,
   Title          = {Orthopteran fauna of the Hel Peninsula in Poland},
   Author          = {Kateřina Kuřavová},
   Journal         = {Fragmenta Faunistica},
   Year           = {2014},
   Number          = {1},
   Volume          = {57},
  
   File           = {:pdf/kuravova2104.pdf:PDF},
   Url           = {http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?from=rss&id=50823}
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, L. Hajduková, and P. Kočárek, „Age-related mandible abrasion in the groundhopper Tetrix tenuicornis (Tetrigidae, Orthoptera),“ Arthropod structure & development, vol. 43, iss. 3, pp. 187-192, 2014.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2014,
   Title          = {Age-related mandible abrasion in the groundhopper Tetrix tenuicornis (Tetrigidae, Orthoptera)},
   Author          = {Kateřina Kuřavová and Lenka Hajduková and Petr Kočárek},
   Journal         = {Arthropod structure \& development},
   Year           = {2014},
   Number          = {3},
   Pages          = {187--192},
   Volume          = {43},
  
   Doi           = {doi:10.1016/j.asd.2014.02.002},
   File           = {:pdf/kuravova2014.pdf:PDF},
   Publisher        = {Elsevier},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asd.2014.02.002}
  }

2013

 • [PDF] [DOI] J. Holuša, P. Kočárek, and R. Vlk, „Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated nothwestern population,“ Journal of insect conservation, vol. 17, iss. 4, pp. 663-669, 2013.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2013,
   Title          = {Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated nothwestern population},
   Author          = {Holuša, Jaroslav and Kočárek, Petr and Vlk, Robert},
   Journal         = {Journal of insect conservation},
   Year           = {2013},
   Number          = {4},
   Pages          = {663--669},
   Volume          = {17},
  
   Doi           = {DOI:10.1007/s10841-013-9550-3},
   File           = {:pdf/holusa2013.pdf:PDF},
   Publisher        = {Springer}
  }
 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, R. Vlk, P. Marhoul, and others, „Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic,“ Zootaxa, vol. 3616, iss. 5, pp. 437-460, 2013.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2013a,
   Title          = {Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, JAROSLAV and Kočárek, Petr and Vlk, Robert and Marhoul, Pavel and others},
   Journal         = {Zootaxa},
   Year           = {2013},
   Number          = {5},
   Pages          = {437--460},
   Volume          = {3616},
  
   File           = {:pdf/holusa2013a.pdf:PDF},
   Publisher        = {Magnolia Press},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3616.5.2}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, J. Holuša, P. Lukáš, and H. Skokanova, „Fragmented distribution of Isophya pienensis Maran, 1954 (Insecta, Orthoptera) in mountains: a result of permanent forest opening in highly forested landscape,“ Periodicum biologorum, vol. 115, iss. 3, pp. 417-423, 2013.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2013a,
   Title          = {Fragmented distribution of Isophya pienensis Maran, 1954 (Insecta, Orthoptera) in mountains: a result of permanent forest opening in highly forested landscape},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša and Plasgura Lukáš and Hana Skokanova},
   Journal         = {Periodicum biologorum},
   Year           = {2013},
   Number          = {3},
   Pages          = {417--423},
   Volume          = {115},
  
   File           = {:pdf/kocarek2013a.pdf:PDF},
   Publisher        = {Hrvatsko prirodoslovno društvo},
   Url           = {http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=163463}
  }
 • [PDF] [DOI] P. Kocarek, V. John, and P. Hulva, „When the body hides the ancestry: phylogeny of morphologically modified epizoic earwigs based on molecular evidence,“ PloS One, vol. 8, iss. 6, p. e66900, 2013.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2013c,
   Title          = {When the body hides the ancestry: phylogeny of morphologically modified epizoic earwigs based on molecular evidence},
   Author          = {Kocarek, Petr and John, Vaclav and Hulva, Pavel},
   Journal         = {PloS One},
   Year           = {2013},
   Number          = {6},
   Pages          = {e66900},
   Volume          = {8},
  
   Doi           = {doi:10.1371/journal.pone.0066900},
   File           = {:pdf/kocarek2013c.pdf:PDF},
   Publisher        = {Public Library of Science},
   Url           = {http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066900}
  }
 • [PDF] R. Tropek and P. Kočárek, „Faunistic records from the Czech Republic — 354: Orthoptera: Gryllidae,“ Klapalekiana, vol. 49, p. 226, 2013.
  [Bibtex]
  @Article{tropek2013,
   Title          = {Faunistic records from the Czech Republic -- 354: Orthoptera: Gryllidae},
   Author          = {Tropek, R. and Kočárek, P.},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2013},
   Note           = {December},
   Pages          = {226},
   Volume          = {49},
  
   File           = {:pdf/tropek2013.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] [DOI] W. Tworzydlo, A. Lechowska-Liszka, P. Kocarek, and S. M. Bilinski, „Morphology of the ovarioles and the mode of oogenesis of Arixenia esau support the inclusion of Arixeniina to the Eudermaptera,“ Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, vol. 252, iss. 3, pp. 410-416, 2013.
  [Bibtex]
  @Article{tworzydlo2013,
   Title          = {Morphology of the ovarioles and the mode of oogenesis of Arixenia esau support the inclusion of Arixeniina to the Eudermaptera},
   Author          = {Tworzydlo, Waclaw and Lechowska-Liszka, Agnieszka and Kocarek, Petr and Bilinski, Szczepan M.},
   Journal         = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   Year           = {2013},
  
   Month          = {May},
   Number          = {3},
   Pages          = {410--416},
   Volume          = {252},
  
   Doi           = {10.1016/j.jcz.2012.11.002},
   File           = {:pdf/tworzydlo2013.pdf:PDF},
   ISSN           = {0044-5231},
   Publisher        = {Elsevier BV},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jcz.2012.11.002}
  }

2012

 • [PDF] S. Anlaş and P. Kočárek, „Current status of Dermaptera (Insecta) fauna of Turkey and Cyprus,“ Türk. entomol. derg., vol. 36, iss. 1, pp. 43-58, 2012.
  [Bibtex]
  @Article{anlas2012,
   Title          = {Current status of Dermaptera (Insecta) fauna of Turkey and Cyprus},
   Author          = {Anlaş, Sinan and Kočárek, Petr},
   Journal         = {Türk. entomol. derg.},
   Year           = {2012},
   Number          = {1},
   Pages          = {43-58},
   Volume          = {36},
  
   File           = {:pdf/anlas2012.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, and O. Konvička, „Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic),“ Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, vol. 2, iss. 96, pp. 71-104, 2012.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2012,
   Title          = {Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic)},
   Author          = {Holuša, J. and Kočárek, P. and Konvička, O.},
   Journal         = {Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae},
   Year           = {2012},
   Number          = {96},
   Pages          = {71--104},
   Volume          = {2},
  
   File           = {:pdf/holusa2012.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Paradiplatys kubani sp. nov. from Laos (Dermaptera: Diplatyidae),“ Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, vol. 52, iss. 2, 2012.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2012a,
   Title          = {Paradiplatys kubani sp. nov. from Laos (Dermaptera: Diplatyidae)},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2012},
   Number          = {2},
   Volume          = {52},
  
   File           = {:pdf/kocarek2012a.pdf:PDF}
  }

2011

 • [PDF] [DOI] O. Cizek, J. Zamecnik, R. Tropek, P. Kocarek, and M. Konvicka, „Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows,“ J Insect Conserv, vol. 16, pp. 215-226, 2011.
  [Bibtex]
  @Article{cizek2011,
   Title          = {Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows},
   Author          = {Cizek, O. and Zamecnik, J. and Tropek, R. and Kocarek, P. and Konvicka, M.},
   Journal         = {J Insect Conserv},
   Year           = {2011},
   Pages          = {215--226},
   Volume          = {16},
  
   Doi           = {10.1007/s10841-011-9407-6},
   File           = {:pdf/cizek2011.pdf:PDF},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1007/s10841-011-9407-6}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Dermaptera of Iran with description of Euborellia angustata sp. nov,“ Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, vol. 51, iss. 2, pp. 381-390, 2011.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2011,
   Title          = {Dermaptera of Iran with description of Euborellia angustata sp. nov},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2011},
   Number          = {2},
   Pages          = {381--390},
   Volume          = {51},
  
   File           = {:pdf/kocarek2011.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Euborellia ornata sp. nov. from Nepal (Dermaptera: Anisolabididae),“ Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, vol. 51, pp. 391-395, 2011.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2011a,
   Title          = {Euborellia ornata sp. nov. from Nepal (Dermaptera: Anisolabididae)},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2011},
   Pages          = {391--395},
   Volume          = {51},
  
   File           = {:pdf/kocarek2011a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] [DOI] P. Kočárek, J. Holuša, Š. Grucmanová, and D. Musiolek, „Biology of Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae),“ European Journal of Biology, vol. 6, iss. 4, pp. 531-544, 2011.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2011b,
   Title          = {Biology of Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kočárek, Petr and Holuša, Jaroslav and Grucmanová, Šárka and Musiolek, David},
   Journal         = {European Journal of Biology},
   Year           = {2011},
   Number          = {4},
   Pages          = {531--544},
   Volume          = {6},
  
   Doi           = {DOI: 10.2478/s11535-011-0023-y},
   File           = {:pdf/kocarek2011b.pdf:PDF}
  }

2010

 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, R. Vlk, and others, „Occurrence of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic: review of faunistic data,“ North-Western Journal of Zoology, vol. 6, iss. 2, pp. 218-224, 2010.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2010,
   Title          = {Occurrence of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic: review of faunistic data},
   Author          = {Holuša, Jaroslav and Kočárek, Petr and Vlk, Robert and others},
   Journal         = {North-Western Journal of Zoology},
   Year           = {2010},
   Number          = {2},
   Pages          = {218--224},
   Volume          = {6},
  
   File           = {:pdf/holusa2010.pdf:PDF},
   Publisher        = {University of Oradea Publishing House}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Cvrček Pteronemobius heydenii (Orthoptera: Gryllidae) v České republice,“ Acta Mus. Beskid.,, vol. 2, p. 192, 2010.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2010,
   Title          = {Cvrček Pteronemobius heydenii (Orthoptera: Gryllidae) v České republice},
   Author          = {Kočárek, P.},
   Journal         = {Acta Mus. Beskid.,},
   Year           = {2010},
   Pages          = {192},
   Volume          = {2},
  
   File           = {:pdf/kocarek2010.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Palicinae Burr, 1910 (Dermaptera, Sspongiphoridae): proposed emendation of the current spelling to PALEXINAE to remove homonymy with PALICIDAE Bouvier, 1898 (Crustacea, Decapoda),“ Bulletin of Zoological Nomenclature, vol. 67, iss. 3, pp. 211-212, 2010.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2010a,
   Title          = {Palicinae Burr, 1910 (Dermaptera, Sspongiphoridae): proposed emendation of the current spelling to PALEXINAE to remove homonymy with PALICIDAE Bouvier, 1898 (Crustacea, Decapoda)},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Bulletin of Zoological Nomenclature},
   Year           = {2010},
   Number          = {3},
   Pages          = {211--212},
   Volume          = {67},
  
   File           = {:pdf/kocarek2010a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] [DOI] W. Tworzydło, S. M. Bili’nski, P. Kočárek, and F. Haas, „Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta),“ Arthropod structure & development, vol. 39, iss. 5, pp. 360-368, 2010.
  [Bibtex]
  @Article{tworzydlo2010,
   Title          = {Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta)},
   Author          = {Tworzyd{\l}o, Wac{\l}aw and Bili{\'n}ski, Szczepan M and Kočárek, Petr and Haas, Fabian},
   Journal         = {Arthropod structure \& development},
   Year           = {2010},
   Number          = {5},
   Pages          = {360--368},
   Volume          = {39},
  
   Doi           = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asd.2010.05.004},
   File           = {:pdf/tworzydlo2010.pdf:PDF},
   Publisher        = {Elsevier},
   Url           = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803910000332}
  }

2009

 • [PDF] P. Drozd, A. Dolný, P. Kočárek, and V. Plášek, „Patterns of abundance and higher taxa composition of moss arthropod association in submountain and mountain forest ecosystem,“ Nowellia Bryologica, vol. 38, pp. 19-26, 2009.
  [Bibtex]
  @Article{drozd2009,
   Title          = {Patterns of abundance and higher taxa composition of moss arthropod association in submountain and mountain forest ecosystem},
   Author          = {P Drozd and A Dolný and P Kočárek and V Plášek},
   Journal         = {Nowellia Bryologica},
   Year           = {2009},
   Pages          = {19--26},
   Volume          = {38},
  
   File           = {:pdf/drozd2009.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša, P. Marhoul, L. štěpánová, and P. Kočárek, „The occurrence of the Red-winged Grasshopper Oedipoda germanica in the Czech Republic (Orthoptera: Acridiidae),“ Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, vol. 94, pp. 15-21, 2009.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2009,
   Title          = {The occurrence of the Red-winged Grasshopper Oedipoda germanica in the Czech Republic (Orthoptera: Acridiidae)},
   Author          = {Holuša, JAROSLAV and Marhoul, PAVEL and štěpánová, L and Kočárek, P},
   Journal         = {Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae},
   Year           = {2009},
   Pages          = {15--21},
   Volume          = {94},
  
   File           = {:pdf/holusa2009.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, J. Holuša, and R. Vlk, „First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky Mts,“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 58, pp. 61-62, 2009.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2009,
   Title          = {First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky Mts},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša and Robert Vlk},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Year           = {2009},
   Pages          = {61--62},
   Volume          = {58},
  
   File           = {:pdf/kocarek2009.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] S. Tezcan and P. Kocarek, „Dermaptera fauna of the ecologically managed cherry orchards in western Turkey,“ Munis Entomology & Zoology, vol. 4, iss. 2, pp. 500-504, 2009.
  [Bibtex]
  @Article{tezcan2009,
   Title          = {Dermaptera fauna of the ecologically managed cherry orchards in western Turkey},
   Author          = {Serdar Tezcan and Petr Kocarek},
   Journal         = {Munis Entomology \& Zoology},
   Year           = {2009},
   Number          = {2},
   Pages          = {500--504},
   Volume          = {4},
  
   File           = {:pdf/tezcan2009.pdf:PDF},
   Publisher        = {MUNIS Research Group (MRG)}
  }
 • [PDF] V. Vedenina, J. Holuša, and P. Kočárek, „The Chorthippus albomarginatus-group (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) in the Carpathian basin: traces of hybridization between C. albomarginatus and C. oschei in southern Slovakia,“ Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 55, iss. 3, pp. 283-291, 2009.
  [Bibtex]
  @Article{vedenina2009,
   Title          = {The Chorthippus albomarginatus-group (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) in the Carpathian basin: traces of hybridization between C. albomarginatus and C. oschei in southern Slovakia},
   Author          = {Vedenina, V and Holuša, J and Kočárek, P},
   Journal         = {Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae},
   Year           = {2009},
   Number          = {3},
   Pages          = {283--291},
   Volume          = {55},
  
   File           = {:pdf/vedenina2009.pdf:PDF}
  }

2008

 • [PDF] J. Holuša and P. Kočárek, „The occurrence of Pterolepis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) in Slovakia (Orthoptera: Tettigoniidae),“ Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, vol. 93, pp. 1-6, 2008.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2008,
   Title          = {The occurrence of Pterolepis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) in Slovakia (Orthoptera: Tettigoniidae)},
   Author          = {J Holuša and P Kočárek},
   Journal         = {Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae},
   Year           = {2008},
   Pages          = {1--6},
   Volume          = {93},
  
   File           = {:pdf/holusa2008.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, Š. Grucmanová, Z. Filipcová, L. Bradová, V. Plášek, and J. Holuša, „Bryophagy in the groundhopper Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae): analysis of alimentary tract contents,“ ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT IV, vol. 186, pp. 348-352, 2008.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2008,
   Title          = {Bryophagy in the groundhopper Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae): analysis of alimentary tract contents},
   Author          = {Kočárek, Petr and Grucmanová, šárka and Filipcová, Zuzana and Bradová, Lenka and Plášek, Vítězslav and Holuša, Jaroslav},
   Journal         = {ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT IV},
   Year           = {2008},
   Pages          = {348--352},
   Volume          = {186},
  
   File           = {:pdf/kocarek2008.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, J. Holuša, R. Vlk, P. Marhoul, and T. Zuna-Kratky, „Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic,“ Articulata, vol. 23, iss. 1, pp. 67-75, 2008.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2008a,
   Title          = {Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic},
   Author          = {P Kočárek and Jaroslav Holuša and Robert Vlk and Pavel Marhoul and Thomas Zuna-Kratky},
   Journal         = {Articulata},
   Year           = {2008},
   Number          = {1},
   Pages          = {67--75},
   Volume          = {23},
  
   File           = {:pdf/kocarek2008a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] R. Vlk, J. Holuša, and P. Kočárek, „Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor,“ Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, vol. 26, pp. 79-88, 2008.
  [Bibtex]
  @Article{vlk2008,
   Title          = {Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor},
   Author          = {Vlk, Robert and Holuša, Jaroslav and Kočárek, Petr},
   Journal         = {Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec},
   Year           = {2008},
   Pages          = {79--88},
   Volume          = {26},
  
   File           = {:pdf/vlk2008.pdf:PDF}
  }

2007

 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, and P. Marhoul, „First sightings of Ruspolia nitidula (Orthoptera: Tettigoniidae) and Mecostethus parapleurus (Orthoptera: Acrididae) after fifty years in the Czech Republic,“ Articulata, vol. 22, iss. 1, pp. 47-51, 2007.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007a,
   Title          = {First sightings of Ruspolia nitidula (Orthoptera: Tettigoniidae) and Mecostethus parapleurus (Orthoptera: Acrididae) after fifty years in the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P. and Pavel Marhoul},
   Journal         = {Articulata},
   Year           = {2007},
   Number          = {1},
   Pages          = {47--51},
   Volume          = {22},
  
   File           = {:pdf/holusa2007a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, and P. Marhoul, „Recent expansion of Euchorthippus declivus (Orthoptera, Acrididae) in the Czech Republic,“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 56, pp. 59-62, 2007.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007b,
   Title          = {Recent expansion of Euchorthippus declivus (Orthoptera, Acrididae) in the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P and Marhoul, P.},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Year           = {2007},
   Pages          = {59--62},
   Volume          = {56},
  
   File           = {:pdf/holusa2007b.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, and P. Marhoul, „Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice,“ Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), vol. 19, pp. 254-255, 2007.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007c,
   Title          = {Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice},
   Author          = {Jaroslav Holuša and Petr Kočárek and Pavel Marhoul},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy)},
   Year           = {2007},
   Pages          = {254--255},
   Volume          = {19},
  
   File           = {:pdf/holusa2007c.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, R. Vlk, and P. Marhoul, „Southern cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation,“ Polish Journal of Entomology, vol. 76, pp. 47-55, 2007.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007d,
   Title          = {Southern cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation},
   Author          = {Jaroslav Holuša and Petr Kočárek and Robert Vlk and Pavel Marhoul},
   Journal         = {Polish Journal of Entomology},
   Year           = {2007},
   Pages          = {47--55},
   Volume          = {76},
  
   File           = {:pdf/holusa2007d.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974 in Turkey (Dermaptera: Forficulidae),“ Acta entomologica slovenica, vol. 15, iss. 1, pp. 91-94, 2007.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2007,
   Title          = {Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974 in Turkey (Dermaptera: Forficulidae)},
   Author          = {P Kočárek},
   Journal         = {Acta entomologica slovenica},
   Year           = {2007},
   Number          = {1},
   Pages          = {91--94},
   Volume          = {15},
  
   File           = {:pdf/kocarek2007.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, H. Ghahari, and H. Ostovan, „Dermaptera of Iran — preliminary list of species,“ Klapalekiana, vol. 43, pp. 191-199, 2007.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2007a,
   Title          = {Dermaptera of Iran -- preliminary list of species},
   Author          = {Petr Kočárek and Hassan Ghahari and Hadi Ostovan},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2007},
   Pages          = {191--199},
   Volume          = {43},
  
   File           = {:pdf/kocarek2007a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and J. Holuša, „Nomen nudum Isophya tatrica Mařan, 1957, belongs to I. camptoxypha Fieber, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae),“ Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, vol. 47, pp. 1-2, 2007.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2007b,
   Title          = {Nomen nudum Isophya tatrica Mařan, 1957, belongs to I. camptoxypha Fieber, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae)},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2007},
   Pages          = {1--2},
   Volume          = {47},
  
   File           = {:pdf/kocarek2007b.pdf:PDF}
  }

2006

 • [PDF] J. Holuša and P. Kočárek, „Occurrence of bush-cricket Platycleis montana in the Czech Republic (Orthoptera: Tettigoniidae),“ Entomological problems, vol. 36, iss. 2, p. 99, 2006.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2006,
   Title          = {Occurrence of bush-cricket Platycleis montana in the Czech Republic (Orthoptera: Tettigoniidae)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Journal         = {Entomological problems},
   Year           = {2006},
   Number          = {2},
   Pages          = {99},
   Volume          = {36},
  
   File           = {:pdf/holusa2006.pdf:PDF},
   Publisher        = {SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „A new species of Nala (Dermaptera: Labiduridae) from Cambodia,“ Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, vol. 46, pp. 1-6, 2006.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2006c,
   Title          = {A new species of Nala (Dermaptera: Labiduridae) from Cambodia},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2006},
   Pages          = {1--6},
   Volume          = {46},
  
   File           = {:pdf/kocarek2006c.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Faunistic records from the Czech Republic — 210: Orthoptera: Tettigoniidae,“ Klapalekiana, vol. 42, p. 331, 2006.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2006d,
   Title          = {Faunistic records from the Czech Republic -- 210: Orthoptera: Tettigoniidae},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2006},
   Note           = {November},
   Pages          = {331},
   Volume          = {42},
  
   File           = {:pdf/kocarek2006d.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and J. Holuša, „Recent expansion of bush-cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in northern Moravia and Silesia (Czech Republic),“ ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT III, iss. 163, pp. 207-211, 2006.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2006e,
   Title          = {Recent expansion of bush-cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in northern Moravia and Silesia (Czech Republic)},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša},
   Journal         = {ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT III},
   Year           = {2006},
   Number          = {163},
   Pages          = {207--211},
  
   File           = {:pdf/kocarek2006e.pdf:PDF}
  }

2005

 • [PDF] P. Kočárek, „First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae),“ Acta entomologica slovenica, vol. 13, iss. 2, pp. 165-166, 2005.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2005a,
   Title          = {First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae)},
   Author          = {P Kočárek},
   Journal         = {Acta entomologica slovenica},
   Year           = {2005},
   Number          = {2},
   Pages          = {165--166},
   Volume          = {13},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kocarek and L. Rezbanyai-Reser, „Neuere Angaben zur Ohrwurmfauna der Schweiz (Dermaptera),“ Entomologische Berichte Luzern, vol. 53, pp. 135-148, 2005.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2005e,
   Title          = {Neuere Angaben zur Ohrwurmfauna der Schweiz (Dermaptera)},
   Author          = {P Kocarek and L Rezbanyai-Reser},
   Journal         = {Entomologische Berichte Luzern},
   Year           = {2005},
   Pages          = {135--148},
   Volume          = {53},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005e.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and V. Vrabec, „Contribution to the knowledge of orthopteroid insects of Corfu Island, Greece (Orthoptera, Mantodea, Dermaptera, Blattaria, Isoptera),“ Entomofauna Carpathica, vol. 17, pp. 8-10, 2005.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2005f,
   Title          = {Contribution to the knowledge of orthopteroid insects of Corfu Island, Greece (Orthoptera, Mantodea, Dermaptera, Blattaria, Isoptera)},
   Author          = {Petr Kočárek and Vladimír Vrabec},
   Journal         = {Entomofauna Carpathica},
   Year           = {2005},
   Pages          = {8--10},
   Volume          = {17},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005f.pdf:PDF}
  }

2004

 • [PDF] P. Kočárek, „Chelidura farkacisp. n.(Dermaptera: Forficulidae) from China,“ Klapalekiana, vol. 40, pp. 139-142, 2004.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2004,
   Title          = {Chelidura farkacisp. n.(Dermaptera: Forficulidae) from China},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2004},
   Pages          = {139--142},
   Volume          = {40},
  
   File           = {:pdf/kocarek2004.pdf:PDF}
  }

2003

 • [PDF] P. Kočárek, „Doplňky k fauně orthopteriodního hhmyz (Orthoptera & Dermaptera) Chráněné krakraji oblasti Poodří (Česká republika),“ Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), vol. 13, pp. 215-216, 2003.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2003,
   Title          = {Doplňky k fauně orthopteriodního hhmyz (Orthoptera \& Dermaptera) Chráněné krakraji oblasti Poodří (Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy)},
   Year           = {2003},
   Pages          = {215--216},
   Volume          = {13},
  
   File           = {:pdf/kocarek2003.pdf:PDF}
  }

2001

 • [PDF] P. Kočárek, H. Ghahari, and H. Ostovan, „Description of pre-imaginal stages of Apterygida media (Dermaptera: Forficulidae), with a key to nymphs of Central European Dermaptera species,“ Entomological Problems, vol. 32, iss. 1, pp. 93-97, 2001.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2001,
   Title          = {Description of pre-imaginal stages of Apterygida media (Dermaptera: Forficulidae), with a key to nymphs of Central European Dermaptera species},
   Author          = {Petr Kočárek and Hassan Ghahari and Hadi Ostovan},
   Journal         = {Entomological Problems},
   Year           = {2001},
   Number          = {1},
   Pages          = {93--97},
   Volume          = {32},
  
   File           = {:pdf/kocarek2001.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and M. Roháčová, „Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika),“ Práce a Stud. Muz. Beskyd, vol. 11, pp. 67-74, 2001.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2001a,
   Title          = {Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek and Magdaléna Roháčová},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd},
   Year           = {2001},
   Pages          = {67--74},
   Volume          = {11},
  
   File           = {:pdf/kocarek2001a.pdf:PDF}
  }

2000

 • [PDF] P. Bezděčka, P. Kočárek, and J. Šuhaj, „Rozsšíření cvrčka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii,“ Klapalekiana, vol. 36, pp. 7-17, 2000.
  [Bibtex]
  @Article{bezdecka2000,
   Title          = {Rozsšíření cvrčka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii},
   Author          = {Pavel Bezděčka and Petr Kočárek and Jiří Šuhaj},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2000},
   Pages          = {7--17},
   Volume          = {36},
  
   File           = {:pdf/bezdecka2000.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša and P. Kočárek, „Occurrence of groundhopper Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae) in the Czech Republic and Slovakia,“ Articulata, vol. 15, iss. 2, pp. 251-256, 2000.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2000,
   Title          = {Occurrence of groundhopper Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae) in the Czech Republic and Slovakia},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Journal         = {Articulata},
   Year           = {2000},
   Number          = {2},
   Pages          = {251--256},
   Volume          = {15},
  
   File           = {:pdf/holusa2000.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, and others, „Seasonal dynamics of the dusky cockroach Ectobius lapponicus (Blattodea, Blattellidae) in the eastern part of the Czech Republic,“ Biologia, Bratislava, vol. 55, iss. 5, pp. 483-486, 2000.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2000a,
   Title          = {Seasonal dynamics of the dusky cockroach Ectobius lapponicus (Blattodea, Blattellidae) in the eastern part of the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P and others},
   Journal         = {Biologia, Bratislava},
   Year           = {2000},
   Number          = {5},
   Pages          = {483--486},
   Volume          = {55},
  
   File           = {:pdf/holusa2000a.pdf:PDF},
   Publisher        = {Slovak Academic Press}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings,“ Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, vol. 19, iss. 1, pp. 89-97, 2000.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2000d,
   Title          = {Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings},
   Author          = {P Kočárek},
   Journal         = {Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody},
   Year           = {2000},
   Number          = {1},
   Pages          = {89--97},
   Volume          = {19},
  
   File           = {:pdf/kocarek2000d.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and A. Galvagni, „Species of Chelidurella (Dermaptera: Forficulidae) in the territory of the Czech Republic and Slovakia,“ Klapalekiana, vol. 36, pp. 89-92, 2000.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2000e,
   Title          = {Species of Chelidurella (Dermaptera: Forficulidae) in the territory of the Czech Republic and Slovakia},
   Author          = {P Kočárek and A Galvagni},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2000},
   Pages          = {89--92},
   Volume          = {36},
  
   File           = {:pdf/kocarek2000e.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and I. Němečková, „Orthopteroidní hmyz (Orthoptera, Blattaria & Dermaptera) CHKO Poodří a nejbližšího okolí (Česká republika),“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 49, pp. 111-116, 2000.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2000f,
   Title          = {Orthopteroidní hmyz (Orthoptera, Blattaria \& Dermaptera) CHKO Poodří a nejbližšího okolí (Česká republika)},
   Author          = {Kočárek, P. and Němečková, I.},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Year           = {2000},
   Pages          = {111--116},
   Volume          = {49},
  
   File           = {:pdf/kocarek2000f.pdf:PDF}
  }

1999

 • [PDF] J. Holuša and P. Kočárek, „Faunistické zprávy zo Slovenska – Orthoptera: Caelifera,“ Entomofauna Carpathica, vol. 11, p. 24, 1999.
  [Bibtex]
  @Article{holusa1999,
   Title          = {Faunistické zprávy zo Slovenska - Orthoptera: Caelifera},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Journal         = {Entomofauna Carpathica},
   Year           = {1999},
   Pages          = {24},
   Volume          = {11},
  
   File           = {:pdf/holusa1999.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „First record of Pezotettix giornae (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae) from Slovakia,“ Biologia, Bratislava, vol. 54, iss. 2, pp. 150-150, 1999.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek1999,
   Title          = {First record of Pezotettix giornae (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae) from Slovakia},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Biologia, Bratislava},
   Year           = {1999},
   Number          = {2},
   Pages          = {150--150},
   Volume          = {54},
  
   File           = {:pdf/kocarek1999.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, J. Holuša, and Ľ. Vidlička, „Check-list of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics,“ Articulata, vol. 14, iss. 2, pp. 177-184, 1999.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek1999a,
   Title          = {Check-list of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics},
   Author          = {P. Kočárek and J. Holuša and Ľ. Vidlička},
   Journal         = {Articulata},
   Year           = {1999},
   Number          = {2},
   Pages          = {177--184},
   Volume          = {14},
  
   File           = {:pdf/kocarek1999a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and P. Jeziorski, „First record of Isophya posthumoidalis (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae) from Slovakia,“ Biologia, Bratislava, vol. 54, iss. 2, pp. 158-158, 1999.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek1999b,
   Title          = {First record of Isophya posthumoidalis (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae) from Slovakia},
   Author          = {Kočárek, P and Jeziorski, P},
   Journal         = {Biologia, Bratislava},
   Year           = {1999},
   Number          = {2},
   Pages          = {158--158},
   Volume          = {54},
  
   File           = {:pdf/kocarek1999b.pdf:PDF}
  }

1998

 • [PDF] P. Kočárek, „Life cycles and habitat associations of three earwig (Dermaptera) species in lowland forest and its surroundings,“ Biologia, Bratislava, vol. 53, iss. 2, pp. 205-211, 1998.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek1998a,
   Title          = {Life cycles and habitat associations of three earwig (Dermaptera) species in lowland forest and its surroundings},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Biologia, Bratislava},
   Year           = {1998},
   Number          = {2},
   Pages          = {205--211},
   Volume          = {53},
  
   File           = {:pdf/kocarek1998a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Orthopteroidní hmyz (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) CHKO Litovelské Pomoraví (Česká republika) s hodnocením vlivu povodní z července 1997,“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 47, pp. 31-39, 1998.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek1998b,
   Title          = {Orthopteroidní hmyz (Ensifera, Caelifera, Dermaptera, Dictyoptera: Blattodea) CHKO Litovelské Pomoraví (Česká republika) s hodnocením vlivu povodní z července 1997},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Year           = {1998},
   Pages          = {31--39},
   Volume          = {47},
  
   File           = {:pdf/kocarek1998b.pdf:PDF}
  }

1997

 • [PDF] P. Kočárek and J. Ševčík, „Škvoři (Dermaptera severní Moravy a Slezska — přehled faunistických údajů,“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 46, pp. 97-103, 1997.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek1997c,
   Title          = {Škvoři (Dermaptera severní Moravy a Slezska -- přehled faunistických údajů},
   Author          = {Kočárek, P. and Ševčík, J.},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Year           = {1997},
   Pages          = {97--103},
   Volume          = {46},
  
   File           = {:pdf/kocarek1997c.pdf:PDF}
  }


Ostatní publikace (zpět)

2013

 • J. Holuša and P. Kočárek, Krtonožka obecná Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758), Příloha č. 10/2013 časopisu Lesnická práce: , 2013.
  [Bibtex]
  @Book{holusa2013b,
   Title          = {Krtonožka obecná Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P},
   Year           = {2013},
  
   Address         = {Příloha č. 10/2013 časopisu Lesnická práce},
   Note           = {4}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), škvoři (Dermaptera), švábi (Blattaria) a kudlanky (Mantodea),“ in Příroda Slezska, Roháček J, J. ševčík, and P. Vlk, Eds., Opava: Slezské zemské muzeum, 2013, pp. 225-231.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2013,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), škvoři (Dermaptera), švábi (Blattaria) a kudlanky (Mantodea)},
   Author          = {Kočárek, P.},
   Booktitle        = {Příroda Slezska},
   Publisher        = {Slezské zemské muzeum},
   Year           = {2013},
  
   Address         = {Opava},
   Editor          = {Roháček, J, and ševčík, J. and Vlk, P.},
   Pages          = {225--231},
  
   File           = {:pdf/kocarek2013.pdf:PDF}
  }
 • P. Kočárek, J. Holuša, R. Vlk, and P. Marhoul, Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky, Praha: Academia, 2013.
  [Bibtex]
  @Book{kocarek2013b,
   Title          = {Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky},
   Author          = {Kočárek, Petr and Holuša, Jaroslav and Vlk, Robert and Marhoul, Pavel},
   Publisher        = {Academia},
   Year           = {2013},
  
   Address         = {Praha},
   Note           = {288},
  
   Url           = {http://www.academia.cz/rovnokridli-ceske-republiky.html}
  }

2012

 • [PDF] P. Kočárek, „Rovnokřídlý hmyz,“ in Bezobratlí postindustriálních stanovišt‘: význam, ochrana a management, R. Tropek and J. Řehounek, Eds., České Budějovice: Entomologický ústav AVČR & Calla, 2012, pp. 65-73.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2012,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz},
   Author          = {Kočárek, P},
   Booktitle        = {Bezobratlí postindustriálních stanovišt': význam, ochrana a management},
   Publisher        = {Entomologický ústav AVČR \& Calla},
   Year           = {2012},
  
   Address         = {České Budějovice},
   Editor          = {Tropek, Robert and Řehounek, Jiří},
   Note           = {152},
   Pages          = {65--73},
  
   File           = {:pdf/kocarek2012.pdf:PDF}
  }

2010

 • P. Kočárek, „Rovnokřídlý hmyz, škvoři, švábi a kudlanky,“ in Štramberk. Příroda a pravěk, Štramberk: , 2010, pp. 105-109.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2010c,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz, škvoři, švábi a kudlanky},
   Author          = {Kočárek, P},
   Booktitle        = {Štramberk. Příroda a pravěk},
   Year           = {2010},
  
   Address         = {Štramberk},
   Note           = {179},
   Pages          = {105--109}
  }

2008

 • [PDF] J. Holuša, P. Kočárek, and O. Konvička, „Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattaria), škvoři (Dermaptera), kudlanky (Mantodea). Grasshoppers, crickets, bushcrickets, cockroaches, earwigs and mantids,“ in Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian Mountains, I. Jongepierová, Ed., Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, pp. 242-246.
  [Bibtex]
  @InCollection{holusa2008a,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattaria), škvoři (Dermaptera), kudlanky (Mantodea). Grasshoppers, crickets, bushcrickets, cockroaches, earwigs and mantids},
   Author          = {Holuša, J. and Kočárek, P. and Konvička, O.},
   Booktitle        = {Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian Mountains},
   Publisher        = {ZO ČSOP Bílé Karpaty},
   Year           = {2008},
  
   Address         = {Veselí nad Moravou},
   Editor          = {Jongepierová, I.},
   Pages          = {242--246},
  
   File           = {:pdf/holusa2008a.pdf:PDF}
  }

2007

 • Fauna Národní přírodní památky Landek, J. Ševčík and P. Kočárek, Eds., Ostrava: Biologicko-ekologický klub, 2007.
  [Bibtex]
  @Book{sevcik2007,
   Title          = {Fauna Národní přírodní památky Landek},
   Editor          = {Ševčík, J and Kočárek, P},
   Publisher        = {Biologicko-ekologický klub},
   Year           = {2007},
  
   Address         = {Ostrava},
   Note           = {56}
  }

2006

 • [PDF] P. Kočárek, „Dermaptera — škvoři,“ in Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, J. Mlíkovský and P. Stýblo, Eds., Praha: ČSOP, 2006, p. 254.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2006,
   Title          = {Dermaptera -- škvoři},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Booktitle        = {Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky},
   Publisher        = {ČSOP},
   Year           = {2006},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Mlíkovský, J. and Stýblo, P.},
   Note           = {496},
   Pages          = {254},
  
   File           = {:/pdf/kocarek2006.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Orthoptera — rovnokřídlí,“ in Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, J. Mlíkovský and P. Stýblo, Eds., Praha: ČSOP, 2006, pp. 251-254.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2006a,
   Title          = {Orthoptera -- rovnokřídlí},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Booktitle        = {Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky},
   Publisher        = {ČSOP},
   Year           = {2006},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Mlíkovský, J. and Stýblo, P.},
   Note           = {496},
   Pages          = {251--254},
  
   File           = {:/pdf/kocarek2006a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Blattaria — švábi,“ in Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, J. Mlíkovský and P. Stýblo, Eds., Praha: ČSOP, 2006, pp. 249-251.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2006b,
   Title          = {Blattaria -- švábi},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Booktitle        = {Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky},
   Publisher        = {ČSOP},
   Year           = {2006},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Mlíkovský, J. and Stýblo, P.},
   Note           = {496},
   Pages          = {249--251},
  
   File           = {:/pdf/kocarek2006b.pdf:PDF}
  }

2005

 • [PDF] J. Holuša and P. Kočárek, „Blattaria (švábi),“ in Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí, J. Farkač, D. Král, and M. škorpík, Eds., Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, p. 132.
  [Bibtex]
  @InCollection{holusa2005,
   Title          = {Blattaria (švábi)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Booktitle        = {Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí},
   Publisher        = {Agentura ochrany přírody a krajiny ČR},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Farkač, Jan and Král, David and škorpík, Martin},
   Pages          = {132},
  
   File           = {:pdf/holusa2005.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] J. Holuša and P. Kočárek, „Ortohptera (rovnokřídlí),“ in Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí, J. Farkač, D. Král, and M. škorpík, Eds., Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, pp. 133-134.
  [Bibtex]
  @InCollection{holusa2005a,
   Title          = {Ortohptera (rovnokřídlí)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Booktitle        = {Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí},
   Publisher        = {Agentura ochrany přírody a krajiny ČR},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Farkač, Jan and Král, David and škorpík, Martin},
   Pages          = {133--134},
  
   File           = {:pdf/holusa2005a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and J. Holusa, „Dermaptera (škvoři),“ in Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí, J. Farkač, D. Král, and M. škorpík, Eds., Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, p. 135.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2005b,
   Title          = {Dermaptera (škvoři)},
   Author          = {Kočárek, P. and Holusa, J.},
   Booktitle        = {Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí},
   Publisher        = {Agentura ochrany přírody a krajiny ČR},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Farkač, Jan and Král, David and škorpík, Martin},
   Pages          = {135},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005b.pdf:PDF}
  }
 • P. Kočárek, J. Holuša, and Ľ. Vidlička, Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč 3., Zlín: Kabourek, 2005.
  [Bibtex]
  @Book{kocarek2005d,
   Title          = {Blattaria, Mantodea, Orthoptera \& Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera \& Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč 3.},
   Author          = {Kočárek, Petr and Holuša, Jaroslav and Vidlička, Ľubomír},
   Publisher        = {Kabourek},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Zlín},
   Note           = {349}
  }

2002

 • P. Kočárek, Za hmyzem pooderských luk, Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2002.
  [Bibtex]
  @Book{kocarek2002a,
   Title          = {Za hmyzem pooderských luk},
   Author          = {Kočárek, P},
   Publisher        = {Společnost přátel Poodří},
   Year           = {2002},
  
   Address         = {Ostrava},
   Note           = {14}
  }


Popularizační články (zpět)

2016

 • [PDF] O. Kaláb, „Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky,“ Živa, iss. 2, pp. 88-90, 2016.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kalab2016,
   Title          = {Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky},
   Author          = {Oto Kaláb},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {2},
   Pages          = {88-90},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2016-2/co-se-deje-v-trave-vliv-sece-a-vyznam-neposecenych-ploch-pro-rovnokridly-hmyz-a-kudlanky.html},
   Year           = {2016}
  }
 • M. Rulík, A. Bednařík, R. Gabriš, F. Trnka, K. Kuřavová, and Z. Mačát, „Zajímavosti z biologie a výzkumu živočichů Baltského moře a písečné kosy poloostrova Hel,“ Živa, iss. 1, pp. 46-49, 2016.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kuravova2016,
   Title          = {Zajímavosti z biologie a výzkumu živočichů Baltského moře a písečné kosy poloostrova Hel},
   Author          = {Rulík, M. and Bednařík, A. and Gabriš, R. and Trnka, F. and Kuřavová, K. and Mačát, Z},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {1},
   Pages          = {46--49},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2016-1/zajimavosti-z-biologie-a-vyzkumu-zivocichu-baltskeho-more-a-pisecne-kosy-poloostrova-hel.html},
   Year           = {2016}
  }

2015

 • [PDF] K. Kuřavová, „Saranče horská – glaciální relikt a indikátor změn v prostředí,“ Živa, vol. 63, iss. 1, pp. 27-29, 2015.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kuravova2015,
   Title          = {Saranče horská - glaciální relikt a indikátor změn v prostředí},
   Author          = {Kateřina Kuřavová},
   File           = {:pdf/kuravova2015.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {1},
   Pages          = {27--29},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2015-1/sarance-horska-glacialni-relikt-a-indikator-zmen-v-prostredi.html},
   Volume          = {63},
   Year           = {2015}
  }

2013

 • P. Kočárek, „Rovnokřídlí,“ Zahrádkář, vol. 45, iss. 1, pp. 40-41, 2013.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2013d,
   Title          = {Rovnokřídlí},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Zahrádkář},
   Number          = {1},
   Pages          = {40--41},
   Volume          = {45},
   Year           = {2013}
  }
 • P. Kočárek, „Rovnokřídlí II,“ Zahrádkář, vol. 45, iss. 2, pp. 40-41, 2013.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2013e,
   Title          = {Rovnokřídlí II},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Zahrádkář},
   Number          = {2},
   Pages          = {40--41},
   Volume          = {45},
   Year           = {2013}
  }
 • [PDF] K. Kuřavová, „Marše pobřežní – stálice štěrkových lavic,“ Živa, vol. 61, iss. 3, pp. 125-127, 2013.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kuravova2013,
   Title          = {Marše pobřežní - stálice štěrkových lavic},
   Author          = {Kateřina Kuřavová},
   File           = {:pdf/kuravova2013.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {3},
   Pages          = {125--127},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2013-3/marse-pobrezni-stalice-sterkovych-lavic.html},
   Volume          = {61},
   Year           = {2013}
  }

2010

 • P. Kočárek, „Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří?,“ Poodří, vol. 13, iss. 2, p. 10, 2010.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2010b,
   Title          = {Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří?},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Poodří},
   Number          = {2},
   Pages          = {10},
   Volume          = {13},
   Year           = {2010}
  }

2007

 • [PDF] J. Holuša and P. Kočárek, „Kobylka sága – zahájení monitoringu v České republice,“ Živa, vol. 55, iss. 3, pp. 124-125, 2007.
  [Bibtex]
  @Article_popular{holusa2007,
   Title          = {Kobylka sága - zahájení monitoringu v České republice},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   File           = {:pdf/holusa2007.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {3},
   Pages          = {124--125},
   Volume          = {55},
   Year           = {2007}
  }

2005

 • [PDF] P. Kočárek and J. Holuša, „Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých,“ Živa, vol. 53, iss. 5, pp. 222-224, 2005.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2005c,
   Title          = {Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých},
   Author          = {P Kočárek and J Holuša},
   File           = {:pdf/kocarek2005c.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {5},
   Pages          = {222--224},
   Volume          = {53},
   Year           = {2005}
  }
 • V. Vrabec, O. Hes, A. Funk, and P. Kočárek, „Proč se nám nedaří kobylky ságy?,“ Akva Tera Fórum, vol. 1, pp. 62-65, 2005.
  [Bibtex]
  @Article_popular{vrabec2005,
   Title          = {Proč se nám nedaří kobylky ságy?},
   Author          = {Vrabec, V and Hes, O and Funk, A and Kočárek, P},
   Journal         = {Akva Tera Fórum},
   Pages          = {62--65},
   Volume          = {1},
   Year           = {2005}
  }

2002

 • J. Holusa and P. Kočárek, „Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum,“ Ochrana přírody, vol. 57, pp. 240-241, 2002.
  [Bibtex]
  @Article_popular{holusa2002,
   Title          = {Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum},
   Author          = {Holusa, J. and Kočárek, P},
   Journal         = {Ochrana přírody},
   Pages          = {240--241},
   Volume          = {57},
   Year           = {2002}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Jak kobylky „pustošily“ Poodří,“ Poodří, vol. 5, iss. 2, pp. 44-46, 2002.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2002,
   Title          = {Jak kobylky "pustošily" Poodří},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek2002.pdf:PDF},
   Journal         = {Poodří},
   Number          = {2},
   Pages          = {44--46},
   Volume          = {5},
   Year           = {2002}
  }

2001

 • P. Kočárek, „Saranče tlustá – hmyzí klenot pooderských luk,“ Poodří, vol. 4, iss. 1, p. 44, 2001.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2001b,
   Title          = {Saranče tlustá – hmyzí klenot pooderských luk},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Poodří},
   Number          = {1},
   Pages          = {44},
   Volume          = {4},
   Year           = {2001}
  }

2000

 • P. Kočárek, „Za rovnokřídlým hmyzem do Maroka,“ Živa, vol. 48, iss. 6, pp. 270-271, 2000.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2000g,
   Title          = {Za rovnokřídlým hmyzem do Maroka},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {6},
   Pages          = {270--271},
   Volume          = {48},
   Year           = {2000}
  }

1998

 • P. Kočárek, „Cvrčci rodu Sciobia v insektáriu,“ Akvárium terárium, vol. 41, iss. 10, pp. 45-46, 1998.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek1998c,
   Title          = {Cvrčci rodu Sciobia v insektáriu},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Akvárium terárium},
   Number          = {10},
   Pages          = {45--46},
   Volume          = {41},
   Year           = {1998}
  }


Postery (zpět)

2017

Vliv urbanizace na výskyt kobylky křovištní (Pholidoptera griseoaptera) v městském prostředí

Kaláb O., Kočárek P. 2017
Zoologické dny Brno 2017

Využití Free and Open Source Software (FOSS) GIS v ekologii a ochraně přírody

Kaláb O., Landa M. 2017
Zoologické dny Brno 2017

Fylogeneze a taxonomie druhového komplexu Chelidura acanthopygia (Dermaptera)

Kirstová M., Kočárek P. 2017
Zoologické dny Brno 2017

Breathing apparatus or just life buoy for a drowing? The function of elongated pronotum in graoundhoppers (Orthoptera, Tetrigidae) under water

Musiolek D., Kuřavová K., Kočárek P. 2017
Zoologické dny Brno 2017

2015

Vliv seče a význam neposečených ploch pro společenstva Orthoptera a Mantodea

Kaláb O., Kočárek P. 2015
Zoologické dny Brno 2015

Vertikální stratifikace škvorů v podmínkách mírného pásu

Kirstová M., Kočárek P. 2015
Zoologické dny Brno 2015

Potravní biologie marší (Orthoptera: Tetrigidae) z tropického deštného pralesa Bornea

Kuřavová K., Kočárek P. 2015
Zoologické dny Brno 2015

2013

Dopady změn užívání podhorské krajiny na vybrané skupiny hmyzu

Čížová K., Spitzer L., Kočárek P., Drozd P. 2013
Zoologické dny Brno 2013

Mobilita saranče vrzavé (Psophus stridulus, L.)

Vrána J., Spitzer L., Kočárek P. 2013
Zoologické dny Brno 2013

2012

Marše pobřežní není v potravě vybíravější než ostatní její příbuzní

Kuřavová K., Kočárek P. 2012
Kostelecké inspirování 2012

Diurnální změny v produkci trusu u marše Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae)

Musiolek D., Kočárek P. 2012
Zoologické dny Olomouc 2012, Kostelecké inspirování 2012

2009

Vibrational communication in Tetrix ceperoi: description of male and female songs (Orthoptera: Tetrigidae)

Kočárek P. 2009
10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey 2009

Food composition of two European groundhoppers (Orthoptera: Tetrigidae: Tetrix tenuicornis, Tetrix ceperoi) bryophagy or detritophagy?

Kočárek P., Grucmanová Š., Filipcová Z., Bradová L., Plášek V. & Drozd P. 2009
10th International Congress of Orthopterology, Antalya, Turkey 2009

2008

Mosses as a food component of groundhoopper Tetrix ceperoi

Kočárek P., Grucmanová Š., Filipcová Z., Bradová L., Plášek V. & Holuša J. 2008
Environmental changes and biological assessment III., Ostrava 2008

Kobylka sága a problematika její ochrany v České republice

Kočárek P., Holuša J. 2008
Výzkum v ochraně přírody 2008, Olomouc

Léčíme jizvy krajiny, nebo ničíme její novou šanci? Technické rekultivace vápencových lomů v CHKO Český kras

Tropek R., Kadlec T.,Karešová P., Kočárek P. Malenovský I., Baňař P., Spitzer L., Tuf I.H., Tufová J. & Konvička M. 2008
Výzkum v ochraně přírody 2008, Olomouc

2007

Factors or mosses – what the bryobionts prefer

Drozd P., Plášek V., Dolný A., Kočárek P., Jašík M. 2007
International Bryological Meeting, Vierves sur Viroin, Belgium 2007


Publikace nesouvisející s Polyneotpera (zpět)

2017

 • [DOI] L. Číhal, O. Kaláb, and V. Plášek, „Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan,“ Acta Soc Bot Pol., vol. 86, iss. 2, p. 3543, 2017.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017,
   author = {Číhal, L. and Kaláb, O. and Plášek, V.},
   title  = {Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan},
   journal = {Acta Soc Bot Pol.},
   year  = {2017},
   volume = {86},
   number = {2},
   pages  = {3543},
   doi   = {10.5586/asbp.3543},
   file  = {:pdf/cihal2017:PDF},
   url   = {https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.3543},
  }
 • [PDF] [DOI] L. Č’ihal and O. Kaláb, „Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.,“ Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, vol. 66, iss. 2, pp. 101-110, 2017.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017b,
   author  = {Č{\'\i}hal, Lukáš and Kaláb, Oto},
   doi    = {https://doi.org/10.1515/cszma-2017-0011},
   file   = {:pdf/cihal2017b.pdf:PDF},
   journal  = {Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales},
   number  = {2},
   pages   = {101--110},
   publisher = {De Gruyter Open},
   title   = {Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2017.66.issue-2/cszma-2017-0011/cszma-2017-0011.xml},
   volume  = {66},
   year   = {2017},
  }

2015

 • [PDF] [DOI] L. Číhal, O. Kaláb, and M. Mrnková, „Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic),“ Acta Mus. Siles. Sci. Natur, vol. 64, pp. 207-213, 2015.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2015,
   Title          = {Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic)},
   Author          = {Lukáš Číhal and Oto Kaláb and Michaela Mrnková},
   Doi           = {10.1515/cszma-2015-0029},
   File           = {:pdf/cihal2015.pdf:PDF},
   Journal         = {Acta Mus. Siles. Sci. Natur},
   Pages          = {207--213},
   Volume          = {64},
   Year           = {2015},
   Url           = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2015.64.issue-3/cszma-2015-0029/cszma-2015-0029.xml}
  }

2006

 • [PDF] [DOI] J. Holuša, P. Kočárek, and K. Drápela, „Seasonal flight activity of Platycerus caprea (Coleoptera, Lucanidae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic),“ Biologia (Bratislava), vol. 61, iss. 5, 2006.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{holusa2006a,
   Title          = {Seasonal flight activity of Platycerus caprea (Coleoptera, Lucanidae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic)},
   Author          = {Jaroslav Holuša and Petr Kočárek and Karel Drápela},
   Doi           = {10.2478/s11756-006-0101-1},
   File           = {:pdf/holusa2006a.pdf:PDF},
   Journal         = {Biologia (Bratislava)},
   Number          = {5},
   Volume          = {61},
   Year           = {2006}
  }

2005

 • [PDF] P. Kočárek, „Nálezy ostnohřbetky Stictocephala bisonia (Hemiptera: Membracidae) v Moravskoslezském kraji (Česká republika),“ Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 2005.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek2005,
   Title          = {Nálezy ostnohřbetky Stictocephala bisonia (Hemiptera: Membracidae) v Moravskoslezském kraji (Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:/pdf/kocarek2005.pdf:PDF},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy)},
   Year           = {2005}
  }

2000

 • [PDF] P. Kočárek, „A pitfall trap for carrion ecology studies,“ Biologia (Bratislava), vol. 55, iss. 5, pp. 577-578, 2000.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek2000a,
   Title          = {A pitfall trap for carrion ecology studies},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek2000a.pdf:PDF},
   Journal         = {Biologia (Bratislava)},
   Number          = {5},
   Pages          = {577--578},
   Volume          = {55},
   Year           = {2000}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Emus hirtus in Slovakia — on the recent occurrence of endangered species (Coleoptera: Staphylinidae),“ Entomofauna Carpathica, vol. 12, pp. 34-36, 2000.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek2000b,
   Title          = {Emus hirtus in Slovakia -- on the recent occurrence of endangered species (Coleoptera: Staphylinidae)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek2000b.pdf:PDF},
   Journal         = {Entomofauna Carpathica},
   Pages          = {34--36},
   Volume          = {12},
   Year           = {2000}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika),“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 49, pp. 281-282, 2000.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek2000c,
   Title          = {Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek2000c.pdf:PDF},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Pages          = {281--282},
   Volume          = {49},
   Year           = {2000}
  }

1998

 • [PDF] P. Kočárek, „Daily periodicities in arthropods visiting carrion,“ Book of Abstracts, VIth Europ. Congr. Entomol., p. 387, 1998.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek1998,
   Title          = {Daily periodicities in arthropods visiting carrion},
   Address         = {České Budějovice},
   Author          = {Kočárek, P},
   File           = {:pdf/kocarek1998.pdf:PDF},
   Journal         = {Book of Abstracts, VIth Europ. Congr. Entomol.},
   Pages          = {387},
   Year           = {1998}
  }

1997

 • [PDF] P. Kočárek, „K výskytu Emus hirtus na území České republiky (Coleoptera: Staphylinidae),“ Klapalekiana, vol. 33, pp. 185-186, 1997.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek1997,
   Title          = {K výskytu Emus hirtus na území České republiky (Coleoptera: Staphylinidae)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek1997.pdf:PDF},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Pages          = {185--186},
   Volume          = {33},
   Year           = {1997}
  }
 • [PDF] P. Kočárek, „Výskyt brouků ze skupin Silphidae a Leiodidae: Cholevinae (Coleoptera) na území CHKO Litovelské Pomoraví,“ Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, vol. 275, pp. 17-29, 1997.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek1997a,
   Title          = {Výskyt brouků ze skupin Silphidae a Leiodidae: Cholevinae (Coleoptera) na území CHKO Litovelské Pomoraví},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek1997a.pdf:PDF},
   Journal         = {Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci},
   Pages          = {17--29},
   Volume          = {275},
   Year           = {1997}
  }
 • [PDF] P. Kočárek and K. Benko, „Výskyt a sezónní aktivita brouků čeledi Silphidae na Hlučínsku (Slezsko, Česká republika),“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 46, pp. 173-179, 1997.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek1997b,
   Title          = {Výskyt a sezónní aktivita brouků čeledi Silphidae na Hlučínsku (Slezsko, Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek and Kristián Benko},
   File           = {:pdf/kocarek1997b.pdf:PDF},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Pages          = {173--179},
   Volume          = {46},
   Year           = {1997}
  }

1996

 • [PDF] P. Kočárek, „Příspěvek k rozšíření Silpha tyrolensis Laicharting, 1781 (Coleoptera, Silphidae) v Jeseníkách (Česká republika),“ Čas. Slez. Muz. Opava (A), vol. 45, pp. 51-54, 1996.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek1996,
   Title          = {Příspěvek k rozšíření Silpha tyrolensis Laicharting, 1781 (Coleoptera, Silphidae) v Jeseníkách (Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek1996.pdf:PDF},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Pages          = {51--54},
   Volume          = {45},
   Year           = {1996}
  }