Katka Kuřavová

kk
Zaměření:

 • Potravní biologie marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 • Analýza morfologie tělních struktur u vybraných druhů rovnokřídlého hmyzu pod skenovacím elektronovým mikroskopem
 • Fyziologie trávení u bryofágního hmyzu
 • Vybrané aspekty ekologie rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera)

Projekty:

 • Potravní strategie marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 • Vnější morfologie a rozmístění receptorů na tykadlech u marší (Tetrigidae)
 • Bryofágie rovnokřídlého hmyzu
 • Pacvrčci (Tridactylidae) – potravní preference a morfologické adaptace
 • Mapování výskytu saranče mokřadní (Stethophyma grossum)

Expedice a studijní stáže:

 • Říjen 2015 – terénní studie v italských Alpách
 • Leden – Únor 2013 a 2015 – Kuala Belalong Field Studies Centre (Universiti Brunei Darussalam)
 • Červen 2013 – Stacja Morska (poloostrov Hel, Polsko)

Zájmy:

turistika, dog-trekking, entomologie, praktická ochrana přírody, tvorba 3D pozadí do terárií

Publikace:

2017

 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, R. A. Wahab, and P. Kočárek, „External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae),“ Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, vol. 266, pp. 120-128, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017e,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Rodzay Abdul Wahab and Petr Kočárek},
   title   = {External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae)},
   journal  = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   year   = {2017},
   volume  = {266},
   pages   = {120--128},
   month   = {jan},
   doi    = {10.1016/j.jcz.2016.11.003},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017e.pdf:PDF},
   publisher = {Elsevier {BV}},
   url    = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044523116301292},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová and P. Kočárek, „Food digestibility and consumption rate in detrito-bryophagous groundhopper Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae),“ Biologia, vol. 72, iss. 4, pp. 452-457, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Kočárek, Petr},
   title   = {Food digestibility and consumption rate in detrito-bryophagous groundhopper Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae)},
   journal  = {Biologia},
   year   = {2017},
   volume  = {72},
   number  = {4},
   pages   = {452--457},
   doi    = {10.1515/biolog-2017-0046},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017.pdf:PDF},
   publisher = {De Gruyter},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/biolog.2017.72.issue-4/biolog-2017-0046/biolog-2017-0046.xml},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, R. A. Wahab, and P. Kočárek, „External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae),“ Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, vol. 266, iss. Supplement C, pp. 120-128, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017b,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Rodzay Abdul Wahab and Petr Kočárek},
   title  = {External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae)},
   journal = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   year   = {2017},
   volume  = {266},
   number  = {Supplement C},
   pages  = {120 - 128},
   issn   = {0044-5231},
   doi   = {https://doi.org/10.1016/j.jcz.2016.11.003},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017b.pdf:PDF},
   keywords = {Sensillum, Antenna, Exoskeleton, Reception, Discotettiginae},
   url   = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044523116301292},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, Š. Grucmanová, Z. Filipcová, V. Plášek, P. Drozd, and P. Kočárek, „Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?,“ Arthropod-Plant Interactions, vol. 11, iss. 1, pp. 35-43, 2017.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017d,
   author = {Kuřavová, Kateřina and Grucmanová, Šárka and Filipcová, Zuzana and Plášek, Vítězslav and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title  = {Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?},
   journal = {Arthropod-Plant Interactions},
   year  = {2017},
   volume = {11},
   number = {1},
   pages  = {35--43},
   month  = {Feb},
   issn  = {1872-8847},
   day   = {01},
   doi   = {10.1007/s11829-016-9461-9},
   url   = {https://doi.org/10.1007/s11829-016-9461-9},
  }

2016

 • M. Rulík, A. Bednařík, R. Gabriš, F. Trnka, K. Kuřavová, and Z. Mačát, „Zajímavosti z biologie a výzkumu živočichů Baltského moře a písečné kosy poloostrova Hel,“ Živa, iss. 1, pp. 46-49, 2016.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kuravova2016,
   Title          = {Zajímavosti z biologie a výzkumu živočichů Baltského moře a písečné kosy poloostrova Hel},
   Author          = {Rulík, M. and Bednařík, A. and Gabriš, R. and Trnka, F. and Kuřavová, K. and Mačát, Z},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {1},
   Pages          = {46--49},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2016-1/zajimavosti-z-biologie-a-vyzkumu-zivocichu-baltskeho-more-a-pisecne-kosy-poloostrova-hel.html},
   Year           = {2016}
  }
 • [DOI] K. Kuřavová, Š. Grucmanová, Z. Filipcová, V. Plášek, P. Drozd, and P. Kočárek, „Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?,“ Arthropod-Plant Interactions, pp. 1-9, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016b,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Grucmanová, Šárka and Filipcová, Zuzana and Plášek, V{ítě}zslav and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title   = {Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?},
   journal  = {Arthropod-Plant Interactions},
   year   = {2016},
   pages   = {1--9},
   doi    = {10.1007/s11829-016-9461-9},
   publisher = {Springer},
   url    = {http://link.springer.com/article/10.1007/s11829-016-9461-9},
  }
 • [DOI] K. Kuravova and P. Kocarek, „Mandibular morphology and dietary preferences in two pygmy mole crickets of the genus Xya (Orthoptera: Tridactylidae),“ Turkish Journal of Zoology, vol. 40, iss. 5, pp. 720-728, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016c,
   author  = {Kuravova, Katerina and Kocarek, Petr},
   title   = {Mandibular morphology and dietary preferences in two pygmy mole crickets of the genus Xya (Orthoptera: Tridactylidae)},
   journal  = {Turkish Journal of Zoology},
   year   = {2016},
   volume  = {40},
   number  = {5},
   pages   = {720--728},
   doi    = {10.3906/zoo-1510-19},
   publisher = {The Scientific and Technological Research Council of Turkey},
   url    = {http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=31229e9a-03ad-45dd-b8d1-888b56baa860%40sessionmgr101&vid=0&hid=111&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=119265825&db=a9h},
  }
 • [DOI] K. Kuřavová, J. ŠipoŠ, R. A. Wahab, R. S. Kahar, and P. Kočárek, „Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera,“ Zoological Journal of the Linnean Society, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016d,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Jan ŠipoŠ and Rodzaj. A. Wahab and Rafhiah S. Kahar and Petr Kočárek},
   title   = {Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera},
   journal  = {Zoological Journal of the Linnean Society},
   year   = {2016},
   month   = {sep},
   doi    = {10.1111/zoj.12474},
   publisher = {Oxford University Press ({OUP})},
   url    = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12474/full},
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, J. Šipoš, R. A. Wahab, R. S. Kahar, and P. Kočárek, „Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera,“ Zoological Journal of the Linnean Society, p. n/a–n/a, 2016.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017c,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Šipoš, Jan and Wahab, Rodzaj. A. and Kahar, Rafhiah S. and Kočárek, Petr},
   title  = {Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera},
   journal = {Zoological Journal of the Linnean Society},
   year   = {2016},
   pages  = {n/a--n/a},
   issn   = {1096-3642},
   doi   = {10.1111/zoj.12474},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017c.pdf:PDF},
   keywords = {bryophagy, consumption, detritophagy, feeding pattern, Orthoptera, Tetrigoidea, tropical zone},
   url   = {http://dx.doi.org/10.1111/zoj.12474},
  }

2015

 • [PDF] [DOI] P. Kočárek, K. Kuřavová, D. Musiolek, R. A. Wahab, and S. R. Kahar, „Synonymy of Discotettix adenanii Mahmood, Idris & Salmah, 2007 with D. belzebuth (Serville, 1838)(Orthoptera: Tetrigidae),“ Zootaxa, vol. 4057, iss. 2, pp. 288-294, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2015a,
   Title          = {Synonymy of Discotettix adenanii Mahmood, Idris \& Salmah, 2007 with D. belzebuth (Serville, 1838)(Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kočárek, Petr and Kuřavová, Kateřina and Musiolek, David and Wahab, Rozday Abdul and Kahar, S. R.},
   Journal         = {Zootaxa},
   Year           = {2015},
   Number          = {2},
   Pages          = {288--294},
   Volume          = {4057},
  
   Doi           = {10.11646/zootaxa.4057.2.10},
   File           = {:pdf/kocarek2015a.pdf:PDF},
   Url           = {http://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4057.2.10}
  }
 • [PDF] K. Kuřavová, „Saranče horská – glaciální relikt a indikátor změn v prostředí,“ Živa, vol. 63, iss. 1, pp. 27-29, 2015.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kuravova2015,
   Title          = {Saranče horská - glaciální relikt a indikátor změn v prostředí},
   Author          = {Kateřina Kuřavová},
   File           = {:pdf/kuravova2015.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {1},
   Pages          = {27--29},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2015-1/sarance-horska-glacialni-relikt-a-indikator-zmen-v-prostredi.html},
   Volume          = {63},
   Year           = {2015}
  }
 • [PDF] K. Kuřavová, „The grasshopper Oedaleus decorus in the Czech Republic (Orthoptera: Acrididae),“ Klapalekiana, vol. 51, pp. 55-60, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2015a,
   Title          = {The grasshopper Oedaleus decorus in the Czech Republic (Orthoptera: Acrididae)},
   Author          = {Kuřavová, K.},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2015},
   Pages          = {55--60},
   Volume          = {51},
  
   File           = {:pdf/kuravova2015a.pdf:PDF}
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová and P. Kočárek, „Seasonal variation in the diet of Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae),“ Entomological Science, vol. 15, iss. 4, pp. 489-501, 2015.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2015b,
   Title          = {Seasonal variation in the diet of Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kuřavová, K. and Kočárek, P.},
   Journal         = {Entomological Science},
   Year           = {2015},
   Number          = {4},
   Pages          = {489--501},
   Volume          = {15},
  
   Doi           = {DOI: 10.1111/ens.12145},
   File           = {:pdf/kuravova2015b.pdf:PDF},
   Url           = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ens.12145/abstract}
  }

2014

 • [PDF] K. Kuřavová, „Orthopteran fauna of the Hel Peninsula in Poland,“ Fragmenta Faunistica, vol. 57, iss. 1, 2014.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2104,
   Title          = {Orthopteran fauna of the Hel Peninsula in Poland},
   Author          = {Kateřina Kuřavová},
   Journal         = {Fragmenta Faunistica},
   Year           = {2014},
   Number          = {1},
   Volume          = {57},
  
   File           = {:pdf/kuravova2104.pdf:PDF},
   Url           = {http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?from=rss&id=50823}
  }
 • [PDF] [DOI] K. Kuřavová, L. Hajduková, and P. Kočárek, „Age-related mandible abrasion in the groundhopper Tetrix tenuicornis (Tetrigidae, Orthoptera),“ Arthropod structure & development, vol. 43, iss. 3, pp. 187-192, 2014.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2014,
   Title          = {Age-related mandible abrasion in the groundhopper Tetrix tenuicornis (Tetrigidae, Orthoptera)},
   Author          = {Kateřina Kuřavová and Lenka Hajduková and Petr Kočárek},
   Journal         = {Arthropod structure \& development},
   Year           = {2014},
   Number          = {3},
   Pages          = {187--192},
   Volume          = {43},
  
   Doi           = {doi:10.1016/j.asd.2014.02.002},
   File           = {:pdf/kuravova2014.pdf:PDF},
   Publisher        = {Elsevier},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asd.2014.02.002}
  }

2013

 • [PDF] K. Kuřavová, „Marše pobřežní – stálice štěrkových lavic,“ Živa, vol. 61, iss. 3, pp. 125-127, 2013.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kuravova2013,
   Title          = {Marše pobřežní - stálice štěrkových lavic},
   Author          = {Kateřina Kuřavová},
   File           = {:pdf/kuravova2013.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {3},
   Pages          = {125--127},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2013-3/marse-pobrezni-stalice-sterkovych-lavic.html},
   Volume          = {61},
   Year           = {2013}
  }