Oto Kaláb

IMG_5204
Zaměření:

 • rozšíření, ekologie a ochrana rovnokřídlých (Orthoptera)
 • využití GIS v biologii, mapové výstupy, prostorové analýzy, modelování výskytu druhů

Projekty:

 • Management a ochrana rovnokřídlých v urbanizované krajině
 • Vliv seče a význam neposečených ploch pro luční společenstva Orthoptera a Mantodea

GIS:

GISMentors
GIS StackExchange fórum:

Zájmy:

hudba, výlety, cestování, open-source, fotografování a jiné zpříjemňovače života

Publikace:

2017

 • [DOI] L. Číhal, O. Kaláb, and V. Plášek, „Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan,“ Acta Soc Bot Pol., vol. 86, iss. 2, p. 3543, 2017.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017,
   author = {Číhal, L. and Kaláb, O. and Plášek, V.},
   title  = {Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan},
   journal = {Acta Soc Bot Pol.},
   year  = {2017},
   volume = {86},
   number = {2},
   pages  = {3543},
   doi   = {10.5586/asbp.3543},
   file  = {:pdf/cihal2017:PDF},
   url   = {https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.3543},
  }
 • [PDF] [DOI] L. Č’ihal and O. Kaláb, „Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.,“ Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, vol. 66, iss. 2, pp. 101-110, 2017.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017b,
   author  = {Č{\'\i}hal, Lukáš and Kaláb, Oto},
   doi    = {https://doi.org/10.1515/cszma-2017-0011},
   file   = {:pdf/cihal2017b.pdf:PDF},
   journal  = {Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales},
   number  = {2},
   pages   = {101--110},
   publisher = {De Gruyter Open},
   title   = {Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2017.66.issue-2/cszma-2017-0011/cszma-2017-0011.xml},
   volume  = {66},
   year   = {2017},
  }

2016

 • [PDF] O. Kaláb, „Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky,“ Živa, iss. 2, pp. 88-90, 2016.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kalab2016,
   Title          = {Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky},
   Author          = {Oto Kaláb},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {2},
   Pages          = {88-90},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2016-2/co-se-deje-v-trave-vliv-sece-a-vyznam-neposecenych-ploch-pro-rovnokridly-hmyz-a-kudlanky.html},
   Year           = {2016}
  }

2015

 • [PDF] [DOI] L. Číhal, O. Kaláb, and M. Mrnková, „Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic),“ Acta Mus. Siles. Sci. Natur, vol. 64, pp. 207-213, 2015.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2015,
   Title          = {Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic)},
   Author          = {Lukáš Číhal and Oto Kaláb and Michaela Mrnková},
   Doi           = {10.1515/cszma-2015-0029},
   File           = {:pdf/cihal2015.pdf:PDF},
   Journal         = {Acta Mus. Siles. Sci. Natur},
   Pages          = {207--213},
   Volume          = {64},
   Year           = {2015},
   Url           = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2015.64.issue-3/cszma-2015-0029/cszma-2015-0029.xml}
  }Postery

2017

Vliv urbanizace na výskyt kobylky křovištní (Pholidoptera griseoaptera) v městském prostředí

Kaláb O., Kočárek P. 2017
Zoologické dny Brno 2017

Využití Free and Open Source Software (FOSS) GIS v ekologii a ochraně přírody

Kaláb O., Landa M. 2017
Zoologické dny Brno 2017

2015

Vliv seče a význam neposečených ploch pro společenstva Orthoptera a Mantodea

Kaláb O., Kočárek P. 2015
Zoologické dny Brno 2015