Oto Kaláb

IMG_5204
Zaměření:

 • rozšíření, ekologie a ochrana rovnokřídlých (Orthoptera)
 • využití GIS v biologii, mapové výstupy, prostorové analýzy, modelování výskytu druhů

Projekty:

 • Management a ochrana rovnokřídlých v urbanizované krajině
 • Vliv seče a význam neposečených ploch pro luční společenstva Orthoptera a Mantodea

GIS:

GISMentors
GIS StackExchange fórum:

Zájmy:

hudba, výlety, cestování, open-source, fotografování a jiné zpříjemňovače života

Publikace:

2017

 • [URL] Číhal, L., Kaláb, O. & Plášek, V. (2017): Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan. Acta Soc Bot Pol., 86(2): 3543.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017,
   author = {Číhal, L. and Kaláb, O. and Plášek, V.},
   title  = {Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan},
   journal = {Acta Soc Bot Pol.},
   year  = {2017},
   volume = {86},
   number = {2},
   pages  = {3543},
   doi   = {10.5586/asbp.3543},
   file  = {:pdf/cihal2017:PDF},
   url   = {https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.3543},
  }
 • [URL] Č’ihal, L. & Kaláb, O. (2017): Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66(2): 101-110.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017b,
   author  = {Č{\'\i}hal, Lukáš and Kaláb, Oto},
   doi    = {https://doi.org/10.1515/cszma-2017-0011},
   file   = {:pdf/cihal2017b.pdf:PDF},
   journal  = {Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales},
   number  = {2},
   pages   = {101--110},
   publisher = {De Gruyter Open},
   title   = {Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2017.66.issue-2/cszma-2017-0011/cszma-2017-0011.xml},
   volume  = {66},
   year   = {2017},
  }

2016

 • [URL] Kaláb, O. (2016): Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky. Živa, (2): 88-90.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kalab2016,
   Title          = {Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky},
   Author          = {Oto Kaláb},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {2},
   Pages          = {88-90},
   Url           = {http://ziva.avcr.cz/2016-2/co-se-deje-v-trave-vliv-sece-a-vyznam-neposecenych-ploch-pro-rovnokridly-hmyz-a-kudlanky.html},
   Year           = {2016}
  }

2015

 • [URL] Číhal, L., Kaláb, O. & Mrnková, M. (2015): Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic). Acta Mus. Siles. Sci. Natur, 64: 207-213.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2015,
   Title          = {Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic)},
   Author          = {Lukáš Číhal and Oto Kaláb and Michaela Mrnková},
   Doi           = {10.1515/cszma-2015-0029},
   File           = {:pdf/cihal2015.pdf:PDF},
   Journal         = {Acta Mus. Siles. Sci. Natur},
   Pages          = {207--213},
   Volume          = {64},
   Year           = {2015},
   Url           = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2015.64.issue-3/cszma-2015-0029/cszma-2015-0029.xml}
  }Postery

2017

Vliv urbanizace na výskyt kobylky křovištní (Pholidoptera griseoaptera) v městském prostředí

Kaláb O., Kočárek P. 2017
Zoologické dny Brno 2017

Využití Free and Open Source Software (FOSS) GIS v ekologii a ochraně přírody

Kaláb O., Landa M. 2017
Zoologické dny Brno 2017

2015

Vliv seče a význam neposečených ploch pro společenstva Orthoptera a Mantodea

Kaláb O., Kočárek P. 2015
Zoologické dny Brno 2015