Petr Kočárek

a
Odborné zaměření:

 • Fylogeneze, taxonomie a biologie škvorů (Dermaptera)
 • Rozšíření, ekologické nároky a ohrožení Orthoptera a Dermaptera ČR
 • Akustická a vibrační komunikace rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera)
 • Potravní biologie rovnokřídlého hmyzu

Vyučované předměty:

 • Fyziologie živočichů
 • Biosystematika hmyzu
 • Ekofyziologie živočichů
 • Biologie chráněných druhů rostlin a živočichů
 • Tropické ekosystémy a ekologické koncepty
 • Bioindikace
 • Determinační praktikum – bezobratlí

Koníčky, záliby

popíjení kávy, cestování po JV Asii, sběratelství artefaktů s námětem „škvoři“, přemýšlení o nesmrtelnosti chrousta a jiných paranormálnostech, makrofotografie hmyzu (to pokud není o čem přemýšlet a co pít :)– něco na ukázku zde.

Knihy:

2005

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. 2005: Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč 3. Kabourek, Zlín, 349 pp. (in English and Czech).

o

Kočárek P., Holuša J., Vlk R. & Marhoul P. 2013: Rovnokřídlí (Insecta:Orthoptera) České republiky. Academia, Praha, 288 pp. 
 
 

Přehled Publikací:

2017

 • [URL] Kuřavová, K., Wahab, R. A. & Kočárek, P. (2017): External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae). Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, 266: 120-128.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017e,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Rodzay Abdul Wahab and Petr Kočárek},
   title   = {External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae)},
   journal  = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   year   = {2017},
   volume  = {266},
   pages   = {120--128},
   month   = {jan},
   doi    = {10.1016/j.jcz.2016.11.003},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017e.pdf:PDF},
   publisher = {Elsevier {BV}},
   url    = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044523116301292},
  }
 • [URL] Musiolek, D. & Kočárek, P. (2017): Effect of substrate on the risk of being washed away by floods for the Groundhoppers Tetrix subulata and Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae). River Research and Applications, 33(7): 1071-1078.
  [Bibtex]
  @Article{musiolek2017,
   author  = {Musiolek, D. and Kočárek, P.},
   title  = {Effect of substrate on the risk of being washed away by floods for the Groundhoppers Tetrix subulata and Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)},
   journal = {River Research and Applications},
   year   = {2017},
   volume  = {33},
   number  = {7},
   pages  = {1071--1078},
   issn   = {1535-1467},
   note   = {RRA-17-0073.R1},
   doi   = {10.1002/rra.3167},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/musiolek2017.pdf:PDF},
   keywords = {barometric pressure, behaviour, Caelifera, flood risk, habitat choice, Orthoptera, Tetrix},
   url   = {http://dx.doi.org/10.1002/rra.3167},
  }
 • [URL] Kočárek, P., Wahab, R. A. & Abdul Kahar, S. (2017): Zorotypus asymmetricus sp. nov. from Brunei Darussalam, Borneo (Insecta: Zoraptera). Zootaxa, 4286(2): 285-290.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2017,
   author = {Kočárek, PETR and Wahab, Rodzay Abdul and Abdul Kahar, SR},
   title  = {Zorotypus asymmetricus sp. nov. from Brunei Darussalam, Borneo (Insecta: Zoraptera)},
   journal = {Zootaxa},
   year  = {2017},
   volume = {4286},
   number = {2},
   pages  = {285--290},
   doi   = {10.11646/zootaxa.4286.2.11},
   file  = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kocarek2017.pdf:PDF},
   url   = {https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4286.2.11},
  }
 • [URL] Bonari, G., Fajmon, K., Malenovský, I., Zelený, D., Holuša, J., Jongepierová, I., Kočárek, P., Konvička, O., Uřičář, J. & Chytrý, M. (2017): Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems & Environment, 246(Supplement C): 243-252.
  [Bibtex]
  @Article{bonari2017,
   author  = {Gianmaria Bonari and Karel Fajmon and Igor Malenovský and David Zelený and Jaroslav Holuša and Ivana Jongepierová and Petr Kočárek and Ondřej Konvička and Jan Uřičář and Milan Chytrý},
   title  = {Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition},
   journal = {Agriculture, Ecosystems \& Environment},
   year   = {2017},
   volume  = {246},
   number  = {Supplement C},
   pages  = {243 - 252},
   issn   = {0167-8809},
   doi   = {https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.06.010},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/bonari2017.pdf:PDF},
   keywords = {Carabidae, Conservation management, Lepidoptera, Orthoptera, Species richness, Vascular plant},
   url   = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917302530},
  }
 • [URL] Kuřavová, K. & Kočárek, P. (2017): Food digestibility and consumption rate in detrito-bryophagous groundhopper Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae). Biologia, 72(4): 452-457.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Kočárek, Petr},
   title   = {Food digestibility and consumption rate in detrito-bryophagous groundhopper Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae)},
   journal  = {Biologia},
   year   = {2017},
   volume  = {72},
   number  = {4},
   pages   = {452--457},
   doi    = {10.1515/biolog-2017-0046},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017.pdf:PDF},
   publisher = {De Gruyter},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/biolog.2017.72.issue-4/biolog-2017-0046/biolog-2017-0046.xml},
  }
 • [URL] Kirstová, M., Pyszko, P., Šipoš, J., Drozd, P. & Kočárek, P. (2017): Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform. Entomological Science, 20(1): 57-64.
  [Bibtex]
  @Article{kirstova2017,
   author  = {Kirstová, Markéta and Pyszko, Petr and Šipoš, Jan and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title  = {Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform},
   journal = {Entomological Science},
   year   = {2017},
   volume  = {20},
   number  = {1},
   pages  = {57--64},
   issn   = {1479-8298},
   note   = {ENS-2016-0075.R2},
   doi   = {10.1111/ens.12229},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kirstova2017.pdf:PDF},
   keywords = {Apterygida media, Europe, Palearctic region, riparian hardwood forest, stratification},
   url   = {http://dx.doi.org/10.1111/ens.12229},
  }
 • [URL] Kuřavová, K., Wahab, R. A. & Kočárek, P. (2017): External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae). Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, 266(Supplement C): 120-128.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017b,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Rodzay Abdul Wahab and Petr Kočárek},
   title  = {External morphology of the antennae and sense organs of the groundhopper Discotettix belzebuth (Orthoptera, Tetrigidae)},
   journal = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   year   = {2017},
   volume  = {266},
   number  = {Supplement C},
   pages  = {120 - 128},
   issn   = {0044-5231},
   doi   = {https://doi.org/10.1016/j.jcz.2016.11.003},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017b.pdf:PDF},
   keywords = {Sensillum, Antenna, Exoskeleton, Reception, Discotettiginae},
   url   = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044523116301292},
  }
 • [URL] Kuřavová, K., Grucmanová, Š., Filipcová, Z., Plášek, V., Drozd, P. & Kočárek, P. (2017): Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?. Arthropod-Plant Interactions, 11(1): 35-43.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017d,
   author = {Kuřavová, Kateřina and Grucmanová, Šárka and Filipcová, Zuzana and Plášek, Vítězslav and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title  = {Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?},
   journal = {Arthropod-Plant Interactions},
   year  = {2017},
   volume = {11},
   number = {1},
   pages  = {35--43},
   month  = {Feb},
   issn  = {1872-8847},
   day   = {01},
   doi   = {10.1007/s11829-016-9461-9},
   url   = {https://doi.org/10.1007/s11829-016-9461-9},
  }

2016

 • [URL] Musiolek, D. & Kočárek, P. (2016): Weather-dependent microhabitat use by Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae). The Science of Nature, 103(7-8): 68.
  [Bibtex]
  @Article{musiolek2016,
   author  = {Musiolek, David and Kočárek, Petr},
   title   = {Weather-dependent microhabitat use by Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)},
   journal  = {The Science of Nature},
   year   = {2016},
   volume  = {103},
   number  = {7-8},
   pages   = {68},
   doi    = {10.1007/s00114-016-1393-9},
   publisher = {Springer},
   url    = {http://link.springer.com/article/10.1007/s00114-016-1393-9},
  }
 • [URL] Kuřavová, K., Grucmanová, Š., Filipcová, Z., Plášek, V., Drozd, P. & Kočárek, P. (2016): Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?. Arthropod-Plant Interactions, : 1-9.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016b,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Grucmanová, Šárka and Filipcová, Zuzana and Plášek, V{ítě}zslav and Drozd, Pavel and Kočárek, Petr},
   title   = {Is feeding on mosses by groundhoppers in the genus Tetrix (Insecta: Orthoptera) opportunistic or selective?},
   journal  = {Arthropod-Plant Interactions},
   year   = {2016},
   pages   = {1--9},
   doi    = {10.1007/s11829-016-9461-9},
   publisher = {Springer},
   url    = {http://link.springer.com/article/10.1007/s11829-016-9461-9},
  }
 • [URL] Kuravova, K. & Kocarek, P. (2016): Mandibular morphology and dietary preferences in two pygmy mole crickets of the genus Xya (Orthoptera: Tridactylidae). Turkish Journal of Zoology, 40(5): 720-728.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016c,
   author  = {Kuravova, Katerina and Kocarek, Petr},
   title   = {Mandibular morphology and dietary preferences in two pygmy mole crickets of the genus Xya (Orthoptera: Tridactylidae)},
   journal  = {Turkish Journal of Zoology},
   year   = {2016},
   volume  = {40},
   number  = {5},
   pages   = {720--728},
   doi    = {10.3906/zoo-1510-19},
   publisher = {The Scientific and Technological Research Council of Turkey},
   url    = {http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=31229e9a-03ad-45dd-b8d1-888b56baa860%40sessionmgr101&vid=0&hid=111&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=119265825&db=a9h},
  }
 • [URL] Kuřavová, K., ŠipoŠ, J., Wahab, R. A., Kahar, R. S. & Kočárek, P. (2016): Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera. Zoological Journal of the Linnean Society, .
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2016d,
   author  = {Kateřina Kuřavová and Jan ŠipoŠ and Rodzaj. A. Wahab and Rafhiah S. Kahar and Petr Kočárek},
   title   = {Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera},
   journal  = {Zoological Journal of the Linnean Society},
   year   = {2016},
   month   = {sep},
   doi    = {10.1111/zoj.12474},
   publisher = {Oxford University Press ({OUP})},
   url    = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zoj.12474/full},
  }
 • [URL] Kirstová, M., Pyszko, P., ŠipoŠ, J., Drozd, P. & Kočárek, P. (2016): Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform. Entomological Science, .
  [Bibtex]
  @Article{kirstova2016,
   author  = {Markéta Kirstová and Petr Pyszko and Jan ŠipoŠ and Pavel Drozd and Petr Kočárek},
   title   = {Vertical distribution of earwigs (Dermaptera: Forficulidae) in a temperate lowland forest, based on sampling with a mobile aerial lift platform},
   journal  = {Entomological Science},
   year   = {2016},
   doi    = {10.1111/ens.12229},
   publisher = {Wiley-Blackwell},
   url    = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ens.12229/full},
  }
 • [URL] Kuřavová, K., Šipoš, J., Wahab, R. A., Kahar, R. S. & Kočárek, P. (2016): Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera. Zoological Journal of the Linnean Society, : n/a–n/a.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2017c,
   author  = {Kuřavová, Kateřina and Šipoš, Jan and Wahab, Rodzaj. A. and Kahar, Rafhiah S. and Kočárek, Petr},
   title  = {Feeding patterns in tropical groundhoppers (Tetrigidae): a case of phylogenetic dietary conservatism in a basal group of Caelifera},
   journal = {Zoological Journal of the Linnean Society},
   year   = {2016},
   pages  = {n/a--n/a},
   issn   = {1096-3642},
   doi   = {10.1111/zoj.12474},
   file   = {:/home/ok/Dropbox/osu/ost/prg_web/clanky/pdf/kuravova2017c.pdf:PDF},
   keywords = {bryophagy, consumption, detritophagy, feeding pattern, Orthoptera, Tetrigoidea, tropical zone},
   url   = {http://dx.doi.org/10.1111/zoj.12474},
  }

2015

 • [URL] Kocarek, P., Dvorak, L. & Kirstova, M. (2015): Euborellia annulipes (Dermaptera: Anisolabididae), a new alien earwig in Central European greenhouses: potential pest or beneficial inhabitant?. Applied Entomology and Zoology, 50(2): 201-206.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2015,
   Title          = {Euborellia annulipes (Dermaptera: Anisolabididae), a new alien earwig in Central {Europe}an greenhouses: potential pest or beneficial inhabitant?},
   Author          = {Kocarek, Petr and Dvorak, Libor and Kirstova, Marketa},
   Journal         = {Applied Entomology and Zoology},
   Year           = {2015},
  
   Month          = {Feb},
   Number          = {2},
   Pages          = {201--206},
   Volume          = {50},
  
   Doi           = {10.1007/s13355-015-0322-2},
   File           = {:pdf/kocarek2015.pdf:PDF},
   ISSN           = {1347-605X},
   Publisher        = {Springer Science + Business Media},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1007/s13355-015-0322-2}
  }
 • [URL] Kočárek, P., Kuřavová, K., Musiolek, D., Wahab, R. A. & Kahar, S. R. (2015): Synonymy of Discotettix adenanii Mahmood, Idris & Salmah, 2007 with D. belzebuth (Serville, 1838)(Orthoptera: Tetrigidae). Zootaxa, 4057(2): 288-294.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2015a,
   Title          = {Synonymy of Discotettix adenanii Mahmood, Idris \& Salmah, 2007 with D. belzebuth (Serville, 1838)(Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kočárek, Petr and Kuřavová, Kateřina and Musiolek, David and Wahab, Rozday Abdul and Kahar, S. R.},
   Journal         = {Zootaxa},
   Year           = {2015},
   Number          = {2},
   Pages          = {288--294},
   Volume          = {4057},
  
   Doi           = {10.11646/zootaxa.4057.2.10},
   File           = {:pdf/kocarek2015a.pdf:PDF},
   Url           = {http://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4057.2.10}
  }
 • [URL] Kuřavová, K. & Kočárek, P. (2015): Seasonal variation in the diet of Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae). Entomological Science, 15(4): 489-501.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2015b,
   Title          = {Seasonal variation in the diet of Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kuřavová, K. and Kočárek, P.},
   Journal         = {Entomological Science},
   Year           = {2015},
   Number          = {4},
   Pages          = {489--501},
   Volume          = {15},
  
   Doi           = {DOI: 10.1111/ens.12145},
   File           = {:pdf/kuravova2015b.pdf:PDF},
   Url           = {http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ens.12145/abstract}
  }
 • [URL] Matzke, D. & Kocarek, P. (2015): Description and biology of Euborellia arcanum sp. nov., an alien earwig occupying greenhouses in Germany and Austria (Dermaptera: Anisolabididae). Zootaxa, 3956(1): 131-139.
  [Bibtex]
  @Article{matzke2015,
   Title          = {Description and biology of Euborellia arcanum sp. nov., an alien earwig occupying greenhouses in Germany and Austria (Dermaptera: Anisolabididae)},
   Author          = {Matzke, Daniel and Kocarek, Petr},
   Journal         = {Zootaxa},
   Year           = {2015},
   Number          = {1},
   Pages          = {131--139},
   Volume          = {3956},
  
   Doi           = {10.11646/zootaxa.3956.1.8},
   File           = {:pdf/matzke2015.pdf:PDF},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3956.1.8}
  }

2014

 • [URL] Bilinski, S. M., Kocarek, P., Jankowska, W., Kisiel, E. & Tworzydlo, W. (2014): Ovaries and phylogeny of dermapterans once more: Ovarian characters support paraphyly of Spongiphoridae. Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, 253(4): 321-326.
  [Bibtex]
  @Article{bilinski2014,
   Title          = {Ovaries and phylogeny of dermapterans once more: Ovarian characters support paraphyly of Spongiphoridae},
   Author          = {Bilinski, Szczepan M and Kocarek, Petr and Jankowska, Wladyslawa and Kisiel, Elzbieta and Tworzydlo, Waclaw},
   Journal         = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   Year           = {2014},
   Number          = {4},
   Pages          = {321--326},
   Volume          = {253},
  
   Doi           = {doi:10.1016/j.jcz.2013.12.003},
   File           = {:pdf/bilinski2014.pdf:PDF},
   Publisher        = {Elsevier},
   Url           = {doi:10.1016/j.jcz.2013.12.003}
  }
 • [URL] Kočárek, P. (2014): Earwigs (Dermaptera) of Socotra Island: checklist, distribution, and description of a new genus and four new species. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54: 1-21.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2014,
   Title          = {Earwigs (Dermaptera) of Socotra Island: checklist, distribution, and description of a new genus and four new species},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2014},
   Pages          = {1--21},
   Volume          = {54},
  
   File           = {:pdf/kocarek2014.pdf:PDF},
   Url           = {http://biotaxa.org/AEMNP/article/view/9491}
  }
 • [URL] Kuřavová, K., Hajduková, L. & Kočárek, P. (2014): Age-related mandible abrasion in the groundhopper Tetrix tenuicornis (Tetrigidae, Orthoptera). Arthropod structure & development, 43(3): 187-192.
  [Bibtex]
  @Article{kuravova2014,
   Title          = {Age-related mandible abrasion in the groundhopper Tetrix tenuicornis (Tetrigidae, Orthoptera)},
   Author          = {Kateřina Kuřavová and Lenka Hajduková and Petr Kočárek},
   Journal         = {Arthropod structure \& development},
   Year           = {2014},
   Number          = {3},
   Pages          = {187--192},
   Volume          = {43},
  
   Doi           = {doi:10.1016/j.asd.2014.02.002},
   File           = {:pdf/kuravova2014.pdf:PDF},
   Publisher        = {Elsevier},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asd.2014.02.002}
  }

2013

 • Holuša, J. & Kočárek, P. (2013): Krtonožka obecná Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758), Příloha č. 10/2013 časopisu Lesnická práce, 4 pp.
  [Bibtex]
  @Book{holusa2013b,
   Title          = {Krtonožka obecná Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P},
   Year           = {2013},
  
   Address         = {Příloha č. 10/2013 časopisu Lesnická práce},
   Note           = {4}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & Vlk, R. (2013): Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated nothwestern population. Journal of insect conservation, 17(4): 663-669.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2013,
   Title          = {Monitoring and conservation of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in an isolated nothwestern population},
   Author          = {Holuša, Jaroslav and Kočárek, Petr and Vlk, Robert},
   Journal         = {Journal of insect conservation},
   Year           = {2013},
   Number          = {4},
   Pages          = {663--669},
   Volume          = {17},
  
   Doi           = {DOI:10.1007/s10841-013-9550-3},
   File           = {:pdf/holusa2013.pdf:PDF},
   Publisher        = {Springer}
  }
 • [URL] Holuša, J., Kočárek, P., Vlk, R., Marhoul, P. & others (2013): Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic. Zootaxa, 3616(5): 437-460.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2013a,
   Title          = {Annotated checklist of the grasshoppers and crickets (Orthoptera) of the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, JAROSLAV and Kočárek, Petr and Vlk, Robert and Marhoul, Pavel and others},
   Journal         = {Zootaxa},
   Year           = {2013},
   Number          = {5},
   Pages          = {437--460},
   Volume          = {3616},
  
   File           = {:pdf/holusa2013a.pdf:PDF},
   Publisher        = {Magnolia Press},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3616.5.2}
  }
 • Kočárek, P. (2013): Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), škvoři (Dermaptera), švábi (Blattaria) a kudlanky (Mantodea), pp. 225-231. In: Roháček J, ševčík, J. & Vlk, P. (Eds.): Příroda Slezska, Slezské zemské muzeum, Opava
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2013,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), škvoři (Dermaptera), švábi (Blattaria) a kudlanky (Mantodea)},
   Author          = {Kočárek, P.},
   Booktitle        = {Příroda Slezska},
   Publisher        = {Slezské zemské muzeum},
   Year           = {2013},
  
   Address         = {Opava},
   Editor          = {Roháček, J, and ševčík, J. and Vlk, P.},
   Pages          = {225--231},
  
   File           = {:pdf/kocarek2013.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2013): Rovnokřídlí. Zahrádkář, 45(1): 40-41.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2013d,
   Title          = {Rovnokřídlí},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Zahrádkář},
   Number          = {1},
   Pages          = {40--41},
   Volume          = {45},
   Year           = {2013}
  }
 • Kočárek, P. (2013): Rovnokřídlí II. Zahrádkář, 45(2): 40-41.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2013e,
   Title          = {Rovnokřídlí II},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Zahrádkář},
   Number          = {2},
   Pages          = {40--41},
   Volume          = {45},
   Year           = {2013}
  }
 • [URL] Kočárek, P., Holuša, J., Lukáš, P. & Skokanova, H. (2013): Fragmented distribution of Isophya pienensis Maran, 1954 (Insecta, Orthoptera) in mountains: a result of permanent forest opening in highly forested landscape. Periodicum biologorum, 115(3): 417-423.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2013a,
   Title          = {Fragmented distribution of Isophya pienensis Maran, 1954 (Insecta, Orthoptera) in mountains: a result of permanent forest opening in highly forested landscape},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša and Plasgura Lukáš and Hana Skokanova},
   Journal         = {Periodicum biologorum},
   Year           = {2013},
   Number          = {3},
   Pages          = {417--423},
   Volume          = {115},
  
   File           = {:pdf/kocarek2013a.pdf:PDF},
   Publisher        = {Hrvatsko prirodoslovno društvo},
   Url           = {http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=163463}
  }
 • [URL] Kočárek, P., Holuša, J., Vlk, R. & Marhoul, P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky, Academia, Praha, 288 pp.
  [Bibtex]
  @Book{kocarek2013b,
   Title          = {Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky},
   Author          = {Kočárek, Petr and Holuša, Jaroslav and Vlk, Robert and Marhoul, Pavel},
   Publisher        = {Academia},
   Year           = {2013},
  
   Address         = {Praha},
   Note           = {288},
  
   Url           = {http://www.academia.cz/rovnokridli-ceske-republiky.html}
  }
 • [URL] Kocarek, P., John, V. & Hulva, P. (2013): When the body hides the ancestry: phylogeny of morphologically modified epizoic earwigs based on molecular evidence. PloS One, 8(6): e66900.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2013c,
   Title          = {When the body hides the ancestry: phylogeny of morphologically modified epizoic earwigs based on molecular evidence},
   Author          = {Kocarek, Petr and John, Vaclav and Hulva, Pavel},
   Journal         = {PloS One},
   Year           = {2013},
   Number          = {6},
   Pages          = {e66900},
   Volume          = {8},
  
   Doi           = {doi:10.1371/journal.pone.0066900},
   File           = {:pdf/kocarek2013c.pdf:PDF},
   Publisher        = {Public Library of Science},
   Url           = {http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066900}
  }
 • Tropek, R. & Kočárek, P. (2013): Faunistic records from the Czech Republic — 354: Orthoptera: Gryllidae. Klapalekiana, 49: 226.
  [Bibtex]
  @Article{tropek2013,
   Title          = {Faunistic records from the Czech Republic -- 354: Orthoptera: Gryllidae},
   Author          = {Tropek, R. and Kočárek, P.},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2013},
   Note           = {December},
   Pages          = {226},
   Volume          = {49},
  
   File           = {:pdf/tropek2013.pdf:PDF}
  }
 • [URL] Tworzydlo, W., Lechowska-Liszka, A., Kocarek, P. & Bilinski, S. M. (2013): Morphology of the ovarioles and the mode of oogenesis of Arixenia esau support the inclusion of Arixeniina to the Eudermaptera. Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, 252(3): 410-416.
  [Bibtex]
  @Article{tworzydlo2013,
   Title          = {Morphology of the ovarioles and the mode of oogenesis of Arixenia esau support the inclusion of Arixeniina to the Eudermaptera},
   Author          = {Tworzydlo, Waclaw and Lechowska-Liszka, Agnieszka and Kocarek, Petr and Bilinski, Szczepan M.},
   Journal         = {Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology},
   Year           = {2013},
  
   Month          = {May},
   Number          = {3},
   Pages          = {410--416},
   Volume          = {252},
  
   Doi           = {10.1016/j.jcz.2012.11.002},
   File           = {:pdf/tworzydlo2013.pdf:PDF},
   ISSN           = {0044-5231},
   Publisher        = {Elsevier BV},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jcz.2012.11.002}
  }

2012

 • Anlaş, S. & Kočárek, P. (2012): Current status of Dermaptera (Insecta) fauna of Turkey and Cyprus. Türk. entomol. derg., 36(1): 43-58.
  [Bibtex]
  @Article{anlas2012,
   Title          = {Current status of Dermaptera (Insecta) fauna of Turkey and Cyprus},
   Author          = {Anlaş, Sinan and Kočárek, Petr},
   Journal         = {Türk. entomol. derg.},
   Year           = {2012},
   Number          = {1},
   Pages          = {43-58},
   Volume          = {36},
  
   File           = {:pdf/anlas2012.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & Konvička, O. (2012): Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 2(96): 71-104.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2012,
   Title          = {Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera), cockroaches (Blattaria), and mantises (Mantodea) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic)},
   Author          = {Holuša, J. and Kočárek, P. and Konvička, O.},
   Journal         = {Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae},
   Year           = {2012},
   Number          = {96},
   Pages          = {71--104},
   Volume          = {2},
  
   File           = {:pdf/holusa2012.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2012): Rovnokřídlý hmyz, pp. 65-73. In: Tropek, R. & Řehounek, J. (Eds.): Bezobratlí postindustriálních stanovišt‘: význam, ochrana a management, Entomologický ústav AVČR & Calla, České Budějovice, 152 pp.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2012,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz},
   Author          = {Kočárek, P},
   Booktitle        = {Bezobratlí postindustriálních stanovišt': význam, ochrana a management},
   Publisher        = {Entomologický ústav AVČR \& Calla},
   Year           = {2012},
  
   Address         = {České Budějovice},
   Editor          = {Tropek, Robert and Řehounek, Jiří},
   Note           = {152},
   Pages          = {65--73},
  
   File           = {:pdf/kocarek2012.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2012): Paradiplatys kubani sp. nov. from Laos (Dermaptera: Diplatyidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52(2).
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2012a,
   Title          = {Paradiplatys kubani sp. nov. from Laos (Dermaptera: Diplatyidae)},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2012},
   Number          = {2},
   Volume          = {52},
  
   File           = {:pdf/kocarek2012a.pdf:PDF}
  }

2011

 • [URL] Cizek, O., Zamecnik, J., Tropek, R., Kocarek, P. & Konvicka, M. (2011): Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J Insect Conserv, 16: 215-226.
  [Bibtex]
  @Article{cizek2011,
   Title          = {Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows},
   Author          = {Cizek, O. and Zamecnik, J. and Tropek, R. and Kocarek, P. and Konvicka, M.},
   Journal         = {J Insect Conserv},
   Year           = {2011},
   Pages          = {215--226},
   Volume          = {16},
  
   Doi           = {10.1007/s10841-011-9407-6},
   File           = {:pdf/cizek2011.pdf:PDF},
   Url           = {http://dx.doi.org/10.1007/s10841-011-9407-6}
  }
 • Kočárek, P. (2011): Dermaptera of Iran with description of Euborellia angustata sp. nov. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 51(2): 381-390.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2011,
   Title          = {Dermaptera of Iran with description of Euborellia angustata sp. nov},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2011},
   Number          = {2},
   Pages          = {381--390},
   Volume          = {51},
  
   File           = {:pdf/kocarek2011.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2011): Euborellia ornata sp. nov. from Nepal (Dermaptera: Anisolabididae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 51: 391-395.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2011a,
   Title          = {Euborellia ornata sp. nov. from Nepal (Dermaptera: Anisolabididae)},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2011},
   Pages          = {391--395},
   Volume          = {51},
  
   File           = {:pdf/kocarek2011a.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P., Holuša, J., Grucmanová, Š. & Musiolek, D. (2011): Biology of Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae). European Journal of Biology, 6(4): 531-544.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2011b,
   Title          = {Biology of Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae)},
   Author          = {Kočárek, Petr and Holuša, Jaroslav and Grucmanová, Šárka and Musiolek, David},
   Journal         = {European Journal of Biology},
   Year           = {2011},
   Number          = {4},
   Pages          = {531--544},
   Volume          = {6},
  
   Doi           = {DOI: 10.2478/s11535-011-0023-y},
   File           = {:pdf/kocarek2011b.pdf:PDF}
  }

2010

 • Holuša, J., Kočárek, P., Vlk, R. & others (2010): Occurrence of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic: review of faunistic data. North-Western Journal of Zoology, 6(2): 218-224.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2010,
   Title          = {Occurrence of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic: review of faunistic data},
   Author          = {Holuša, Jaroslav and Kočárek, Petr and Vlk, Robert and others},
   Journal         = {North-Western Journal of Zoology},
   Year           = {2010},
   Number          = {2},
   Pages          = {218--224},
   Volume          = {6},
  
   File           = {:pdf/holusa2010.pdf:PDF},
   Publisher        = {University of Oradea Publishing House}
  }
 • Kočárek, P. (2010): Cvrček Pteronemobius heydenii (Orthoptera: Gryllidae) v České republice. Acta Mus. Beskid.,, 2: 192.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2010,
   Title          = {Cvrček Pteronemobius heydenii (Orthoptera: Gryllidae) v České republice},
   Author          = {Kočárek, P.},
   Journal         = {Acta Mus. Beskid.,},
   Year           = {2010},
   Pages          = {192},
   Volume          = {2},
  
   File           = {:pdf/kocarek2010.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2010): Palicinae Burr, 1910 (Dermaptera, Sspongiphoridae): proposed emendation of the current spelling to PALEXINAE to remove homonymy with PALICIDAE Bouvier, 1898 (Crustacea, Decapoda). Bulletin of Zoological Nomenclature, 67(3): 211-212.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2010a,
   Title          = {Palicinae Burr, 1910 (Dermaptera, Sspongiphoridae): proposed emendation of the current spelling to PALEXINAE to remove homonymy with PALICIDAE Bouvier, 1898 (Crustacea, Decapoda)},
   Author          = {Kočárek, Petr},
   Journal         = {Bulletin of Zoological Nomenclature},
   Year           = {2010},
   Number          = {3},
   Pages          = {211--212},
   Volume          = {67},
  
   File           = {:pdf/kocarek2010a.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2010): Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří?. Poodří, 13(2): 10.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2010b,
   Title          = {Kdy bude kudlanka nábožná v Poodří?},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Poodří},
   Number          = {2},
   Pages          = {10},
   Volume          = {13},
   Year           = {2010}
  }
 • Kočárek, P. (2010): Rovnokřídlý hmyz, škvoři, švábi a kudlanky, pp. 105-109. In: Štramberk. Příroda a pravěk, Štramberk, 179 pp.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2010c,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz, škvoři, švábi a kudlanky},
   Author          = {Kočárek, P},
   Booktitle        = {Štramberk. Příroda a pravěk},
   Year           = {2010},
  
   Address         = {Štramberk},
   Note           = {179},
   Pages          = {105--109}
  }
 • [URL] Tworzydło, W., Bili’nski, S. M., Kočárek, P. & Haas, F. (2010): Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta). Arthropod structure & development, 39(5): 360-368.
  [Bibtex]
  @Article{tworzydlo2010,
   Title          = {Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta)},
   Author          = {Tworzyd{\l}o, Wac{\l}aw and Bili{\'n}ski, Szczepan M and Kočárek, Petr and Haas, Fabian},
   Journal         = {Arthropod structure \& development},
   Year           = {2010},
   Number          = {5},
   Pages          = {360--368},
   Volume          = {39},
  
   Doi           = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asd.2010.05.004},
   File           = {:pdf/tworzydlo2010.pdf:PDF},
   Publisher        = {Elsevier},
   Url           = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803910000332}
  }

2009

 • Drozd, P., Dolný, A., Kočárek, P. & Plášek, V. (2009): Patterns of abundance and higher taxa composition of moss arthropod association in submountain and mountain forest ecosystem. Nowellia Bryologica, 38: 19-26.
  [Bibtex]
  @Article{drozd2009,
   Title          = {Patterns of abundance and higher taxa composition of moss arthropod association in submountain and mountain forest ecosystem},
   Author          = {P Drozd and A Dolný and P Kočárek and V Plášek},
   Journal         = {Nowellia Bryologica},
   Year           = {2009},
   Pages          = {19--26},
   Volume          = {38},
  
   File           = {:pdf/drozd2009.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J., Marhoul, P., štěpánová, L. & Kočárek, P. (2009): The occurrence of the Red-winged Grasshopper Oedipoda germanica in the Czech Republic (Orthoptera: Acridiidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 94: 15-21.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2009,
   Title          = {The occurrence of the Red-winged Grasshopper Oedipoda germanica in the Czech Republic (Orthoptera: Acridiidae)},
   Author          = {Holuša, JAROSLAV and Marhoul, PAVEL and štěpánová, L and Kočárek, P},
   Journal         = {Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae},
   Year           = {2009},
   Pages          = {15--21},
   Volume          = {94},
  
   File           = {:pdf/holusa2009.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P., Holuša, J. & Vlk, R. (2009): First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky Mts. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 58: 61-62.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2009,
   Title          = {First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky Mts},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša and Robert Vlk},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Year           = {2009},
   Pages          = {61--62},
   Volume          = {58},
  
   File           = {:pdf/kocarek2009.pdf:PDF}
  }
 • Tezcan, S. & Kocarek, P. (2009): Dermaptera fauna of the ecologically managed cherry orchards in western Turkey. Munis Entomology & Zoology, 4(2): 500-504.
  [Bibtex]
  @Article{tezcan2009,
   Title          = {Dermaptera fauna of the ecologically managed cherry orchards in western Turkey},
   Author          = {Serdar Tezcan and Petr Kocarek},
   Journal         = {Munis Entomology \& Zoology},
   Year           = {2009},
   Number          = {2},
   Pages          = {500--504},
   Volume          = {4},
  
   File           = {:pdf/tezcan2009.pdf:PDF},
   Publisher        = {MUNIS Research Group (MRG)}
  }
 • Vedenina, V., Holuša, J. & Kočárek, P. (2009): The Chorthippus albomarginatus-group (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) in the Carpathian basin: traces of hybridization between C. albomarginatus and C. oschei in southern Slovakia. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 55(3): 283-291.
  [Bibtex]
  @Article{vedenina2009,
   Title          = {The Chorthippus albomarginatus-group (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) in the Carpathian basin: traces of hybridization between C. albomarginatus and C. oschei in southern Slovakia},
   Author          = {Vedenina, V and Holuša, J and Kočárek, P},
   Journal         = {Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae},
   Year           = {2009},
   Number          = {3},
   Pages          = {283--291},
   Volume          = {55},
  
   File           = {:pdf/vedenina2009.pdf:PDF}
  }

2008

 • Holuša, J. & Kočárek, P. (2008): The occurrence of Pterolepis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) in Slovakia (Orthoptera: Tettigoniidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 93: 1-6.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2008,
   Title          = {The occurrence of Pterolepis germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) in Slovakia (Orthoptera: Tettigoniidae)},
   Author          = {J Holuša and P Kočárek},
   Journal         = {Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae},
   Year           = {2008},
   Pages          = {1--6},
   Volume          = {93},
  
   File           = {:pdf/holusa2008.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & Konvička, O. (2008): Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattaria), škvoři (Dermaptera), kudlanky (Mantodea). Grasshoppers, crickets, bushcrickets, cockroaches, earwigs and mantids, pp. 242-246. In: Jongepierová, I. (Ed.): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian Mountains, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou
  [Bibtex]
  @InCollection{holusa2008a,
   Title          = {Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera), švábi (Blattaria), škvoři (Dermaptera), kudlanky (Mantodea). Grasshoppers, crickets, bushcrickets, cockroaches, earwigs and mantids},
   Author          = {Holuša, J. and Kočárek, P. and Konvička, O.},
   Booktitle        = {Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian Mountains},
   Publisher        = {ZO ČSOP Bílé Karpaty},
   Year           = {2008},
  
   Address         = {Veselí nad Moravou},
   Editor          = {Jongepierová, I.},
   Pages          = {242--246},
  
   File           = {:pdf/holusa2008a.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P., Grucmanová, Š., Filipcová, Z., Bradová, L., Plášek, V. & Holuša, J. (2008): Bryophagy in the groundhopper Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae): analysis of alimentary tract contents. ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT IV, 186: 348-352.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2008,
   Title          = {Bryophagy in the groundhopper Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae): analysis of alimentary tract contents},
   Author          = {Kočárek, Petr and Grucmanová, šárka and Filipcová, Zuzana and Bradová, Lenka and Plášek, Vítězslav and Holuša, Jaroslav},
   Journal         = {ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT IV},
   Year           = {2008},
   Pages          = {348--352},
   Volume          = {186},
  
   File           = {:pdf/kocarek2008.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P., Holuša, J., Vlk, R., Marhoul, P. & Zuna-Kratky, T. (2008): Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic. Articulata, 23(1): 67-75.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2008a,
   Title          = {Recent expansions of the bush-crickets Phaneroptera falcata and Phaneroptera nana (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic},
   Author          = {P Kočárek and Jaroslav Holuša and Robert Vlk and Pavel Marhoul and Thomas Zuna-Kratky},
   Journal         = {Articulata},
   Year           = {2008},
   Number          = {1},
   Pages          = {67--75},
   Volume          = {23},
  
   File           = {:pdf/kocarek2008a.pdf:PDF}
  }
 • Vlk, R., Holuša, J. & Kočárek, P. (2008): Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 79-88.
  [Bibtex]
  @Article{vlk2008,
   Title          = {Kobylky (Orthoptera: Ensifera) a saranče (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor},
   Author          = {Vlk, Robert and Holuša, Jaroslav and Kočárek, Petr},
   Journal         = {Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec},
   Year           = {2008},
   Pages          = {79--88},
   Volume          = {26},
  
   File           = {:pdf/vlk2008.pdf:PDF}
  }

2007

 • Holuša, J. & Kočárek, P. (2007): Kobylka sága – zahájení monitoringu v České republice. Živa, 55(3): 124-125.
  [Bibtex]
  @Article_popular{holusa2007,
   Title          = {Kobylka sága - zahájení monitoringu v České republice},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   File           = {:pdf/holusa2007.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {3},
   Pages          = {124--125},
   Volume          = {55},
   Year           = {2007}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & Marhoul, P. (2007): First sightings of Ruspolia nitidula (Orthoptera: Tettigoniidae) and Mecostethus parapleurus (Orthoptera: Acrididae) after fifty years in the Czech Republic. Articulata, 22(1): 47-51.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007a,
   Title          = {First sightings of Ruspolia nitidula (Orthoptera: Tettigoniidae) and Mecostethus parapleurus (Orthoptera: Acrididae) after fifty years in the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P. and Pavel Marhoul},
   Journal         = {Articulata},
   Year           = {2007},
   Number          = {1},
   Pages          = {47--51},
   Volume          = {22},
  
   File           = {:pdf/holusa2007a.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & Marhoul, P. (2007): Recent expansion of Euchorthippus declivus (Orthoptera, Acrididae) in the Czech Republic. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 56: 59-62.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007b,
   Title          = {Recent expansion of Euchorthippus declivus (Orthoptera, Acrididae) in the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P and Marhoul, P.},
   Journal         = {Čas. Slez. Muz. Opava (A)},
   Year           = {2007},
   Pages          = {59--62},
   Volume          = {56},
  
   File           = {:pdf/holusa2007b.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & Marhoul, P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 19: 254-255.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007c,
   Title          = {Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České republice},
   Author          = {Jaroslav Holuša and Petr Kočárek and Pavel Marhoul},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy)},
   Year           = {2007},
   Pages          = {254--255},
   Volume          = {19},
  
   File           = {:pdf/holusa2007c.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P., Vlk, R. & Marhoul, P. (2007): Southern cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation. Polish Journal of Entomology, 76: 47-55.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2007d,
   Title          = {Southern cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation},
   Author          = {Jaroslav Holuša and Petr Kočárek and Robert Vlk and Pavel Marhoul},
   Journal         = {Polish Journal of Entomology},
   Year           = {2007},
   Pages          = {47--55},
   Volume          = {76},
  
   File           = {:pdf/holusa2007d.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2007): Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974 in Turkey (Dermaptera: Forficulidae). Acta entomologica slovenica, 15(1): 91-94.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2007,
   Title          = {Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974 in Turkey (Dermaptera: Forficulidae)},
   Author          = {P Kočárek},
   Journal         = {Acta entomologica slovenica},
   Year           = {2007},
   Number          = {1},
   Pages          = {91--94},
   Volume          = {15},
  
   File           = {:pdf/kocarek2007.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P., Ghahari, H. & Ostovan, H. (2007): Dermaptera of Iran — preliminary list of species. Klapalekiana, 43: 191-199.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2007a,
   Title          = {Dermaptera of Iran -- preliminary list of species},
   Author          = {Petr Kočárek and Hassan Ghahari and Hadi Ostovan},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2007},
   Pages          = {191--199},
   Volume          = {43},
  
   File           = {:pdf/kocarek2007a.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. & Holuša, J. (2007): Nomen nudum Isophya tatrica Mařan, 1957, belongs to I. camptoxypha Fieber, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 47: 1-2.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2007b,
   Title          = {Nomen nudum Isophya tatrica Mařan, 1957, belongs to I. camptoxypha Fieber, 1853 (Orthoptera: Tettigoniidae)},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2007},
   Pages          = {1--2},
   Volume          = {47},
  
   File           = {:pdf/kocarek2007b.pdf:PDF}
  }

2006

 • Holuša, J. & Kočárek, P. (2006): Occurrence of bush-cricket Platycleis montana in the Czech Republic (Orthoptera: Tettigoniidae). Entomological problems, 36(2): 99.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2006,
   Title          = {Occurrence of bush-cricket Platycleis montana in the Czech Republic (Orthoptera: Tettigoniidae)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Journal         = {Entomological problems},
   Year           = {2006},
   Number          = {2},
   Pages          = {99},
   Volume          = {36},
  
   File           = {:pdf/holusa2006.pdf:PDF},
   Publisher        = {SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & Drápela, K. (2006): Seasonal flight activity of Platycerus caprea (Coleoptera, Lucanidae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic). Biologia (Bratislava), 61(5).
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{holusa2006a,
   Title          = {Seasonal flight activity of Platycerus caprea (Coleoptera, Lucanidae) in the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic)},
   Author          = {Jaroslav Holuša and Petr Kočárek and Karel Drápela},
   Doi           = {10.2478/s11756-006-0101-1},
   File           = {:pdf/holusa2006a.pdf:PDF},
   Journal         = {Biologia (Bratislava)},
   Number          = {5},
   Volume          = {61},
   Year           = {2006}
  }
 • Kočárek, P. (2006): Dermaptera — škvoři, pp. 254. In: Mlíkovský, J. & Stýblo, P. (Eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ČSOP, Praha, 496 pp.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2006,
   Title          = {Dermaptera -- škvoři},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Booktitle        = {Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky},
   Publisher        = {ČSOP},
   Year           = {2006},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Mlíkovský, J. and Stýblo, P.},
   Note           = {496},
   Pages          = {254},
  
   File           = {:/pdf/kocarek2006.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2006): Orthoptera — rovnokřídlí, pp. 251-254. In: Mlíkovský, J. & Stýblo, P. (Eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ČSOP, Praha, 496 pp.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2006a,
   Title          = {Orthoptera -- rovnokřídlí},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Booktitle        = {Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky},
   Publisher        = {ČSOP},
   Year           = {2006},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Mlíkovský, J. and Stýblo, P.},
   Note           = {496},
   Pages          = {251--254},
  
   File           = {:/pdf/kocarek2006a.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2006): Blattaria — švábi, pp. 249-251. In: Mlíkovský, J. & Stýblo, P. (Eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ČSOP, Praha, 496 pp.
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2006b,
   Title          = {Blattaria -- švábi},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Booktitle        = {Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky},
   Publisher        = {ČSOP},
   Year           = {2006},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Mlíkovský, J. and Stýblo, P.},
   Note           = {496},
   Pages          = {249--251},
  
   File           = {:/pdf/kocarek2006b.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2006): A new species of Nala (Dermaptera: Labiduridae) from Cambodia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 46: 1-6.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2006c,
   Title          = {A new species of Nala (Dermaptera: Labiduridae) from Cambodia},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae},
   Year           = {2006},
   Pages          = {1--6},
   Volume          = {46},
  
   File           = {:pdf/kocarek2006c.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2006): Faunistic records from the Czech Republic — 210: Orthoptera: Tettigoniidae. Klapalekiana, 42: 331.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2006d,
   Title          = {Faunistic records from the Czech Republic -- 210: Orthoptera: Tettigoniidae},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2006},
   Note           = {November},
   Pages          = {331},
   Volume          = {42},
  
   File           = {:pdf/kocarek2006d.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. & Holuša, J. (2006): Recent expansion of bush-cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in northern Moravia and Silesia (Czech Republic). ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT III, (163): 207-211.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2006e,
   Title          = {Recent expansion of bush-cricket Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) in northern Moravia and Silesia (Czech Republic)},
   Author          = {Petr Kočárek and Jaroslav Holuša},
   Journal         = {ENVIRONMENTAL CHANGES AND BIOLOGICAL ASSESSMENT III},
   Year           = {2006},
   Number          = {163},
   Pages          = {207--211},
  
   File           = {:pdf/kocarek2006e.pdf:PDF}
  }

2005

 • Holuša, J. & Kočárek, P. (2005): Blattaria (švábi), pp. 132. In: Farkač, J., Král, D. & škorpík, M. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
  [Bibtex]
  @InCollection{holusa2005,
   Title          = {Blattaria (švábi)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Booktitle        = {Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí},
   Publisher        = {Agentura ochrany přírody a krajiny ČR},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Farkač, Jan and Král, David and škorpík, Martin},
   Pages          = {132},
  
   File           = {:pdf/holusa2005.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J. & Kočárek, P. (2005): Ortohptera (rovnokřídlí), pp. 133-134. In: Farkač, J., Král, D. & škorpík, M. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
  [Bibtex]
  @InCollection{holusa2005a,
   Title          = {Ortohptera (rovnokřídlí)},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Booktitle        = {Červený seznam ohrožených druhů české republiky: Bezobratlí},
   Publisher        = {Agentura ochrany přírody a krajiny ČR},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Farkač, Jan and Král, David and škorpík, Martin},
   Pages          = {133--134},
  
   File           = {:pdf/holusa2005a.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. (2005): Nálezy ostnohřbetky Stictocephala bisonia (Hemiptera: Membracidae) v Moravskoslezském kraji (Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), .
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{kocarek2005,
   Title          = {Nálezy ostnohřbetky Stictocephala bisonia (Hemiptera: Membracidae) v Moravskoslezském kraji (Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:/pdf/kocarek2005.pdf:PDF},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy)},
   Year           = {2005}
  }
 • Kočárek, P. (2005): First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae). Acta entomologica slovenica, 13(2): 165-166.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2005a,
   Title          = {First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae)},
   Author          = {P Kočárek},
   Journal         = {Acta entomologica slovenica},
   Year           = {2005},
   Number          = {2},
   Pages          = {165--166},
   Volume          = {13},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005a.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. & Holusa, J. (2005): Dermaptera (škvoři), pp. 135. In: Farkač, J., Král, D. & škorpík, M. (Eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
  [Bibtex]
  @InCollection{kocarek2005b,
   Title          = {Dermaptera (škvoři)},
   Author          = {Kočárek, P. and Holusa, J.},
   Booktitle        = {Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí},
   Publisher        = {Agentura ochrany přírody a krajiny ČR},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Praha},
   Editor          = {Farkač, Jan and Král, David and škorpík, Martin},
   Pages          = {135},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005b.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. & Holuša, J. (2005): Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých. Živa, 53(5): 222-224.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2005c,
   Title          = {Štěrkové lavice Morávky a unikátní fauna bezobratlých},
   Author          = {P Kočárek and J Holuša},
   File           = {:pdf/kocarek2005c.pdf:PDF},
   Journal         = {Živa},
   Number          = {5},
   Pages          = {222--224},
   Volume          = {53},
   Year           = {2005}
  }
 • Kočárek, P., Holuša, J. & Vidlička, Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč 3., Kabourek, Zlín, 349 pp.
  [Bibtex]
  @Book{kocarek2005d,
   Title          = {Blattaria, Mantodea, Orthoptera \& Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera \& Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč 3.},
   Author          = {Kočárek, Petr and Holuša, Jaroslav and Vidlička, Ľubomír},
   Publisher        = {Kabourek},
   Year           = {2005},
  
   Address         = {Zlín},
   Note           = {349}
  }
 • Kocarek, P. & Rezbanyai-Reser, L. (2005): Neuere Angaben zur Ohrwurmfauna der Schweiz (Dermaptera). Entomologische Berichte Luzern, 53: 135-148.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2005e,
   Title          = {Neuere Angaben zur Ohrwurmfauna der Schweiz (Dermaptera)},
   Author          = {P Kocarek and L Rezbanyai-Reser},
   Journal         = {Entomologische Berichte Luzern},
   Year           = {2005},
   Pages          = {135--148},
   Volume          = {53},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005e.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. & Vrabec, V. (2005): Contribution to the knowledge of orthopteroid insects of Corfu Island, Greece (Orthoptera, Mantodea, Dermaptera, Blattaria, Isoptera). Entomofauna Carpathica, 17: 8-10.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2005f,
   Title          = {Contribution to the knowledge of orthopteroid insects of Corfu Island, Greece (Orthoptera, Mantodea, Dermaptera, Blattaria, Isoptera)},
   Author          = {Petr Kočárek and Vladimír Vrabec},
   Journal         = {Entomofauna Carpathica},
   Year           = {2005},
   Pages          = {8--10},
   Volume          = {17},
  
   File           = {:pdf/kocarek2005f.pdf:PDF}
  }
 • Vrabec, V., Hes, O., Funk, A. & Kočárek, P. (2005): Proč se nám nedaří kobylky ságy?. Akva Tera Fórum, 1: 62-65.
  [Bibtex]
  @Article_popular{vrabec2005,
   Title          = {Proč se nám nedaří kobylky ságy?},
   Author          = {Vrabec, V and Hes, O and Funk, A and Kočárek, P},
   Journal         = {Akva Tera Fórum},
   Pages          = {62--65},
   Volume          = {1},
   Year           = {2005}
  }

2004

 • Kočárek, P. (2004): Chelidura farkacisp. n.(Dermaptera: Forficulidae) from China. Klapalekiana, 40: 139-142.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2004,
   Title          = {Chelidura farkacisp. n.(Dermaptera: Forficulidae) from China},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2004},
   Pages          = {139--142},
   Volume          = {40},
  
   File           = {:pdf/kocarek2004.pdf:PDF}
  }

2003

 • Kočárek, P. (2003): Doplňky k fauně orthopteriodního hhmyz (Orthoptera & Dermaptera) Chráněné krakraji oblasti Poodří (Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 13: 215-216.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2003,
   Title          = {Doplňky k fauně orthopteriodního hhmyz (Orthoptera \& Dermaptera) Chráněné krakraji oblasti Poodří (Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy)},
   Year           = {2003},
   Pages          = {215--216},
   Volume          = {13},
  
   File           = {:pdf/kocarek2003.pdf:PDF}
  }

2002

 • Holusa, J. & Kočárek, P. (2002): Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum. Ochrana přírody, 57: 240-241.
  [Bibtex]
  @Article_popular{holusa2002,
   Title          = {Významný bioindikační druh mokřadních luk: saranče Stethophyma grossum},
   Author          = {Holusa, J. and Kočárek, P},
   Journal         = {Ochrana přírody},
   Pages          = {240--241},
   Volume          = {57},
   Year           = {2002}
  }
 • Kočárek, P. (2002): Jak kobylky "pustošily" Poodří. Poodří, 5(2): 44-46.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2002,
   Title          = {Jak kobylky "pustošily" Poodří},
   Author          = {Petr Kočárek},
   File           = {:pdf/kocarek2002.pdf:PDF},
   Journal         = {Poodří},
   Number          = {2},
   Pages          = {44--46},
   Volume          = {5},
   Year           = {2002}
  }
 • Kočárek, P. (2002): Za hmyzem pooderských luk, Společnost přátel Poodří, Ostrava, 14 pp.
  [Bibtex]
  @Book{kocarek2002a,
   Title          = {Za hmyzem pooderských luk},
   Author          = {Kočárek, P},
   Publisher        = {Společnost přátel Poodří},
   Year           = {2002},
  
   Address         = {Ostrava},
   Note           = {14}
  }

2001

 • Kočárek, P. (2001): Saranče tlustá – hmyzí klenot pooderských luk. Poodří, 4(1): 44.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kocarek2001b,
   Title          = {Saranče tlustá – hmyzí klenot pooderských luk},
   Author          = {Kočárek, P},
   Journal         = {Poodří},
   Number          = {1},
   Pages          = {44},
   Volume          = {4},
   Year           = {2001}
  }
 • Kočárek, P., Ghahari, H. & Ostovan, H. (2001): Description of pre-imaginal stages of Apterygida media (Dermaptera: Forficulidae), with a key to nymphs of Central European Dermaptera species. Entomological Problems, 32(1): 93-97.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2001,
   Title          = {Description of pre-imaginal stages of Apterygida media (Dermaptera: Forficulidae), with a key to nymphs of Central European Dermaptera species},
   Author          = {Petr Kočárek and Hassan Ghahari and Hadi Ostovan},
   Journal         = {Entomological Problems},
   Year           = {2001},
   Number          = {1},
   Pages          = {93--97},
   Volume          = {32},
  
   File           = {:pdf/kocarek2001.pdf:PDF}
  }
 • Kočárek, P. & Roháčová, M. (2001): Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd, 11: 67-74.
  [Bibtex]
  @Article{kocarek2001a,
   Title          = {Mrchožroutovití brouci (Coleoptera: Silphidae) v ekosystému horského lesa (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)},
   Author          = {Petr Kočárek and Magdaléna Roháčová},
   Journal         = {Práce a Stud. Muz. Beskyd},
   Year           = {2001},
   Pages          = {67--74},
   Volume          = {11},
  
   File           = {:pdf/kocarek2001a.pdf:PDF}
  }

2000

 • Bezděčka, P., Kočárek, P. & Šuhaj, J. (2000): Rozsšíření cvrčka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii. Klapalekiana, 36: 7-17.
  [Bibtex]
  @Article{bezdecka2000,
   Title          = {Rozsšíření cvrčka Myrmecophilus acervorum (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Moravě a ve Slezsku a poznámky k jeho biologii},
   Author          = {Pavel Bezděčka and Petr Kočárek and Jiří Šuhaj},
   Journal         = {Klapalekiana},
   Year           = {2000},
   Pages          = {7--17},
   Volume          = {36},
  
   File           = {:pdf/bezdecka2000.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J. & Kočárek, P. (2000): Occurrence of groundhopper Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae) in the Czech Republic and Slovakia. Articulata, 15(2): 251-256.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2000,
   Title          = {Occurrence of groundhopper Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae) in the Czech Republic and Slovakia},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P.},
   Journal         = {Articulata},
   Year           = {2000},
   Number          = {2},
   Pages          = {251--256},
   Volume          = {15},
  
   File           = {:pdf/holusa2000.pdf:PDF}
  }
 • Holuša, J., Kočárek, P. & others (2000): Seasonal dynamics of the dusky cockroach Ectobius lapponicus (Blattodea, Blattellidae) in the eastern part of the Czech Republic. Biologia, Bratislava, 55(5): 483-486.
  [Bibtex]
  @Article{holusa2000a,
   Title          = {Seasonal dynamics of the dusky cockroach Ectobius lapponicus (Blattodea, Blattellidae) in the eastern part of the Czech Republic},
   Author          = {Holuša, J and Kočárek, P and others},
   Journal         = {Biologia, Bratislava},
   Year           = {2000},
   Number          = {5},
   Pages          = {483--486},
   Volume          = {55},
  
   File           = {:pdf/holusa2000a.pdf:PDF},
   Publisher        = {Slovak Academic Press}
  }
 • Kočárek, P. (2000): Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) mokřadních biotopů České republiky: typizační druhy. ,