Oto Kaláb

IMG_5204
Research interests:

 • Distribution, ecology and protection of Orthoptera
 • GIS in biology, maps, spatial analysis

Projects:

 • Management and conservation of Orthtoptera in urbanised landscape
 • The effect of mowing and importance of uncut grass refuges for meadow assemblages of Orthoptera and Mantodea

GIS:

GISMentors
GIS StackExchange forum:

Hobbies:

music, trips and travelling, open-source, photography and other enjoyable stuff

Publications:

2018

 • Hurtik, P., Číž, D., Kaláb, O., Musiolek, D., Kočárek, P., & Tomis, M.. (2018). Software for Visual Insect Tracking Based on F-transform Pattern Matching. Paper presented at the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP).
  [Bibtex]
  @InProceedings{hurtik2018software,
   author    = {Hurtik, Petr and Číž, David and Kaláb, Oto and Musiolek, David and Kočárek, Petr and Tomis, Martin},
   title    = {Software for Visual Insect Tracking Based on F-transform Pattern Matching},
   booktitle  = {2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining \& Processing (DSMP)},
   year     = {2018},
   pages    = {528--533},
   organization = {IEEE},
  }
 • Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L., & Kaláb, O.. (2018). Tvorba map. , 302.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{,
   author  = {Miklín, J. and Dušek, R. and Krtička, L. and Kaláb, O.},
   title   = {Tvorba map},
   year   = {2018},
   pages   = {302},
   publisher = {Ostravská Univerzita},
   isbn   = {978-80-7599-017-4},
  }

2017

 • [DOI] Číhal, L., Kaláb, O., & Plášek, V.. (2017). Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan. Acta Soc Bot Pol., 86(2), 3543.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017,
   author = {Číhal, L. and Kaláb, O. and Plášek, V.},
   title  = {Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan},
   year  = {2017},
   journal = {Acta Soc Bot Pol.},
   volume = {86},
   number = {2},
   pages  = {3543},
   doi   = {10.5586/asbp.3543},
   file  = {:pdf/cihal2017:PDF},
   url   = {https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.3543},
  }
 • [PDF] [DOI] Č’ihal, L., & Kaláb, O.. (2017). Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66(2), 101-110.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017b,
   author  = {Č{\'\i}hal, Lukáš and Kaláb, Oto},
   title   = {Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.},
   year   = {2017},
   journal  = {Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales},
   volume  = {66},
   number  = {2},
   pages   = {101--110},
   publisher = {De Gruyter Open},
   doi    = {https://doi.org/10.1515/cszma-2017-0011},
   file   = {:pdf/cihal2017b.pdf:PDF},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2017.66.issue-2/cszma-2017-0011/cszma-2017-0011.xml},
  }

2016

 • [PDF] Kaláb, O.. (2016). Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky. Živa(2), 88-90.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kalab2016,
   author = {Oto Kaláb},
   title  = {Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky},
   journal = {Živa},
   year  = {2016},
   number = {2},
   pages  = {88-90},
   url   = {http://ziva.avcr.cz/2016-2/co-se-deje-v-trave-vliv-sece-a-vyznam-neposecenych-ploch-pro-rovnokridly-hmyz-a-kudlanky.html},
  }

2015

 • [PDF] [DOI] Číhal, L., Kaláb, O., & Mrnková, M.. (2015). Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic). Acta Mus. Siles. Sci. Natur, 64, 207-213.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2015,
   author = {Lukáš Číhal and Oto Kaláb and Michaela Mrnková},
   title  = {Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic)},
   year  = {2015},
   journal = {Acta Mus. Siles. Sci. Natur},
   volume = {64},
   pages  = {207--213},
   doi   = {10.1515/cszma-2015-0029},
   file  = {:pdf/cihal2015.pdf:PDF},
   url   = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2015.64.issue-3/cszma-2015-0029/cszma-2015-0029.xml},
  }

Conference posters

2017

Vliv urbanizace na výskyt kobylky křovištní (Pholidoptera griseoaptera) v městském prostředí

Kaláb O., Kočárek P. 2017
Zoologické dny Brno 2017

Využití Free and Open Source Software (FOSS) GIS v ekologii a ochraně přírody

Kaláb O., Landa M. 2017
Zoologické dny Brno 2017

2015

Vliv seče a význam neposečených ploch pro společenstva Orthoptera a Mantodea

Kaláb O., Kočárek P. 2015
Zoologické dny Brno 2015