O nás

Členové skupiny Polyneoptera Research Group se zabývají především ekologií, etologií, druhovou ochranou, fylogenezí a taxonomií rovnokřídlých a škvorů, okrajově také kudlanek a drobnělek. V současnosti jsou řešeny vybrané otázky potravní a behaviorální ekologie marší (Orthoptera: Tetrigidae) a některých dalších skupin rovnokřídlých, distribuce rovnokřídlých v industriální krajině a molekulární fylogeneze a taxonomie vybraných skupin škvorů.

IMG_0028

Co je Polyneoptera:

Název Polyneoptera označuje skupinu (pododdělení) hmyzu zahrnující řády: Plecoptera (pošvatky), Mantodea (kudlanky), Blattodea (švábi, obsahující dříve samostatný řád Isoptera – všekazi), Grylloblattodea (cvrčkovci), Mantophasmatodea (strašilkovci), Orthoptera (rovnokřídlí), Phasmatodea (strašilky), Embioptera (snovatky), Dermaptera (škvoři), a Zoraptera (drobnělky). Skupina Polyneoptera tak spolu se svými sesterskými skupinami Paraneoptera a Holometabola (Oligoneoptera) tvoří oddělení Neoptera, jež zahrnuje naprostou většinu recentních hmyzích řádů.

11096845_1088437844516714_1943541433_n

Kladogram postulovaných vztahů v rámci pododdělení Polyneoptera (Gullan P.J. & Cranston P.S., 2014: The Insects: An Outline of Entomology. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 595 pp.)