Odkazy

Polyneoptera Species file taxonomická databáze světových druhů
The Tree of Life Web Project informace o systematice a fylogenezi, včetně odkazů na literární zdroje
Rovnokřídlý hmyz České republiky informace o fauně rovnokřídlého hmyzu ČR – rozšíření, biologie, ekologie, fotografie i zvukové záznamy jednotlivých druhů
Mapování rovnokřídlých ČR na FB facebooková stránka o projektu Mapování rovnokřídlých v ČR
Grasshoppers of Europe informace o rovnokřídlém hmyzu Evropy
orthoptera.sk informace o fauně rovnokřídlého hmyzu SR – rozšíření a fotografie jednotlivých druhů
Earwig Reserach Centre taxonomická databáze škvorů světa
Laboratory of insect trophic strategies laboratoř, zaměřena na studium druhové rozmanitosti hmyzu a vazeb na jeho potravní zdroje.
 

 

logo