Oto Kaláb

IMG_5204

Research interests:

 • Distribution, ecology and protection of Orthoptera
 • GIS in biology, maps, spatial analysis, environmental niche modelling

PhD projects:

 • The effect of mowing and importance of uncut grass refuges for meadow assemblages of Orthoptera and Mantodea
 • The effect of telemetry tag weight on movement of Orthoptera species
 • Management and conservation of Orthtoptera

Papers with IF:

2021

 • [DOI] Kaláb, O., Pyszko, P., & Kočárek, P. (2021). Estimation of the Recent Expansion Rate of Ruspolia nitidula (Orthoptera) on a Regional and Landscape Scale. Insects, 12(7), 639.
  [Bibtex]
  @Article{kalab2021estimation,
   author  = {Kaláb, Oto and Pyszko, Petr and Kočárek, Petr},
   journal  = {Insects},
   title   = {Estimation of the Recent Expansion Rate of Ruspolia nitidula (Orthoptera) on a Regional and Landscape Scale},
   year   = {2021},
   issn   = {2075-4450},
   month   = {Jul},
   number  = {7},
   pages   = {639},
   volume  = {12},
   doi    = {10.3390/insects12070639},
   publisher = {MDPI AG},
   url    = {http://dx.doi.org/10.3390/insects12070639},
  }
 • [DOI] Kaláb, O., Musiolek, D., Rusnok, P., Hurtik, P., Tomis, M., & Kočárek, P. (2021). Estimating the effect of tracking tag weight on insect movement using video analysis: A case study with a flightless orthopteran. PLOS ONE, 16(7), 1-21.
  [Bibtex]
  @Article{kalab2021estimating,
   author  = {Kaláb, Oto AND Musiolek, David AND Rusnok, Pavel AND Hurtik, Petr AND Tomis, Martin AND Kočárek, Petr},
   journal  = {PLOS ONE},
   title   = {Estimating the effect of tracking tag weight on insect movement using video analysis: A case study with a flightless orthopteran},
   year   = {2021},
   month   = {07},
   number  = {7},
   pages   = {1-21},
   volume  = {16},
   doi    = {10.1371/journal.pone.0255117},
   publisher = {Public Library of Science},
   url    = {https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255117},
  }

2020

 • [DOI] Kaláb, O., Šipoš, J., & Kočárek, P. (2020). Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological science, 23(1), 95-104.
  [Bibtex]
  @Article{Kalab2020leaving,
   author = {Kaláb, Oto and Šipoš, Jan and Kočárek, Petr},
   journal = {Entomological science},
   title  = {Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera},
   year  = {2020},
   number = {1},
   pages  = {95-104},
   volume = {23},
   doi   = {doi:10.1111/ens.12404},
  }

2017

 • [DOI] Číhal, L., Kaláb, O., & Plášek, V. (2017). Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan. Acta Soc Bot Pol., 86(2), 3543.
  [Bibtex]
  @Article_nonprg{cihal2017,
   author = {Číhal, L. and Kaláb, O. and Plášek, V.},
   title  = {Modeling the distribution of rare and interesting moss species of the family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Tajikistan and Kyrgyzstan},
   year  = {2017},
   journal = {Acta Soc Bot Pol.},
   volume = {86},
   number = {2},
   pages  = {3543},
   doi   = {10.5586/asbp.3543},
   file  = {:pdf/cihal2017:PDF},
   url   = {https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.3543},
  }

Proceedings:

2018

 • [DOI] Hurtik, P., Číž, D., Kaláb, O., Musiolek, D., Kočárek, P., & Tomis, M. (2018). Software for Visual Insect Tracking Based on F-transform Pattern Matching. Paper presented at the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP).
  [Bibtex]
  @InProceedings{hurtik2018software,
   author    = {Hurtik, Petr and Číž, David and Kaláb, Oto and Musiolek, David and Kočárek, Petr and Tomis, Martin},
   title    = {Software for Visual Insect Tracking Based on F-transform Pattern Matching},
   booktitle  = {2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining \& Processing (DSMP)},
   year     = {2018},
   pages    = {528--533},
   organization = {IEEE},
   doi     = {10.1109/DSMP.2018.8478585},
  }
 • [DOI] Rusnok, P., Hurtik, P., Kaláb, O., Musiolek, D., Kočárek, P., & Tomis, M. (2018). Data Analysis of Multivariate Time Series of Insect Tracking. Paper presented at the 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS).
  [Bibtex]
  @InProceedings{Rusnok2018data,
   author  = {Rusnok, Pavel and Hurtik, Petr and Kaláb, Oto and Musiolek, David and Kočárek, Petr and Tomis, Martin},
   title   = {Data Analysis of Multivariate Time Series of Insect Tracking},
   booktitle = {2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS)},
   year   = {2018},
   pages   = {771--776},
   doi    = {10.1109/SCIS-ISIS.2018.00128},
  }

Books:

2018

 • Miklín, J., Dušek, R., Krtička, L., & Kaláb, O. (2018). Tvorba map. Ostravská Univerzita.
  [Bibtex]
  @Book{Miklin2018tvorba,
   title   = {Tvorba map},
   publisher = {Ostravská Univerzita},
   year   = {2018},
   author  = {Miklín, J. and Dušek, R. and Krtička, L. and Kaláb, O.},
   isbn   = {978-80-7599-017-4},
   pages   = {302},
  }

Other papers:

2019

 • Marhoul, P., Holuša, J., Kaláb, O., Kočárek, P., Kuřavová, K., Musiolek, D., Rada, S., & Vlk, R. (2019). Mapování rozšíření rovnokřídlých (Orthoptera) ve vybraných krajích České republiky v letech 2012–2015. Příroda(39), 41-54.
  [Bibtex]
  @Article_popular{Marhoul2019mapovani,
   author = {Marhoul, P. and Holuša, J. and Kaláb, O. and Kočárek, P. and Kuřavová, K. and Musiolek, D. and Rada, S. and Vlk, R.},
   title  = {Mapování rozšíření rovnokřídlých (Orthoptera) ve vybraných krajích České republiky v letech 2012--2015},
   journal = {Příroda},
   year  = {2019},
   issn  = {1211--3603},
   number = {39},
   pages  = {41--54},
  }

2017

 • [DOI] Číhal, L., & Kaláb, O. (2017). Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66(2), 101-110.
  [Bibtex]
  @Misc_nonprg{cihal2017b,
   author  = {Číhal, Lukáš and Kaláb, Oto},
   title   = {Species distribution models for critically endangered liverworts (Bryophyta) from the Czech Republic: a guide to future survey expeditions.},
   year   = {2017},
   doi    = {https://doi.org/10.1515/cszma-2017-0011},
   file   = {:pdf/cihal2017b.pdf:PDF},
   journal  = {Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales},
   number  = {2},
   pages   = {101--110},
   publisher = {De Gruyter Open},
   url    = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2017.66.issue-2/cszma-2017-0011/cszma-2017-0011.xml},
   volume  = {66},
  }

2016

 • Kaláb, O. (2016). Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky. Živa(2), 88-90.
  [Bibtex]
  @Article_popular{kalab2016,
   author = {Oto Kaláb},
   title  = {Co se děje v trávě? Vliv seče a význam neposečených ploch pro rovnokřídlý hmyz a kudlanky},
   journal = {Živa},
   year  = {2016},
   number = {2},
   pages  = {88--90},
   url   = {http://ziva.avcr.cz/2016-2/co-se-deje-v-trave-vliv-sece-a-vyznam-neposecenych-ploch-pro-rovnokridly-hmyz-a-kudlanky.html},
  }

2015

 • [DOI] Číhal, L., Kaláb, O., & Mrnková, M. (2015). Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic). Acta Mus. Siles. Sci. Natur, 64, 207-213.
  [Bibtex]
  @Misc_nonprg{cihal2015,
   author = {Lukáš Číhal and Oto Kaláb and Michaela Mrnková},
   title  = {Epiphytic mosses from the genera Orthotrichum s.l. and Nyholmiella in the Nízký Jeseník Mts (Northern Moravia, Czech Republic)},
   year  = {2015},
   doi   = {10.1515/cszma-2015-0029},
   file  = {:pdf/cihal2015.pdf:PDF},
   journal = {Acta Mus. Siles. Sci. Natur},
   pages  = {207--213},
   url   = {https://www.degruyter.com/view/j/cszma.2015.64.issue-3/cszma-2015-0029/cszma-2015-0029.xml},
   volume = {64},
  }

Posters and talks:

2020

 • Kočárek, P., Klemensová, M., Aubrechtová, T., & Kaláb, O. (2020). Ochrana páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v EVL Poodří. Zoologické dny Olomouc 2020. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020, Brno.
  [Bibtex]
  @Conference{Kocarek2020ochrana,
   author  = {Kočárek, P. and Klemensová, M. and Aubrechtová, T. and Kaláb, O.},
   title   = {Ochrana páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v EVL Poodří},
   booktitle = {Zoologické dny Olomouc 2020. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020},
   year   = {2020},
   editor  = {Bryja, J. and Tuf, I.H. and Tkadlec, E.},
   address  = {Brno},
  }
 • Kaláb, O. (2020). NDOP Downloader – stahování dat z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR v prostředí QGIS. Zoologické dny Olomouc 2020. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020, Brno.
  [Bibtex]
  @Conference{Kalab2020ndop,
   author  = {Kaláb, Oto},
   title   = {NDOP Downloader – stahování dat z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR v prostředí QGIS},
   booktitle = {Zoologické dny Olomouc 2020. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2020},
   year   = {2020},
   editor  = {Bryja, J. and Tuf, I.H. and Tkadlec, E.},
   address  = {Brno},
  }

2019

 • Kaláb, O., Musiolek, D., Kočárek, P., Hurtík, P., Rusnok, P., & Tomis, M. (2019). Estimation of the effect of telemetry transmitter weight on movement ability of the cricket Gryllus assimilis. 13th International Congress of Orthopterology, Agadir.
  [Bibtex]
  @Conference{Kalab2019estimation,
   author  = {Kaláb, O. and Musiolek, D. and Kočárek, P. and Hurtík, P. and Rusnok, P. and Tomis, M.},
   title   = {Estimation of the effect of telemetry transmitter weight on movement ability of the cricket Gryllus assimilis},
   booktitle = {13th International Congress of Orthopterology},
   year   = {2019},
   address  = {Agadir},
  }

2018

 • Vlk, R., Holuša, J., Kaláb, O., Kočárek, P., Kuřavová K. andMarhoul, P., Musiolek, D., & Rada, S. (2018). Seventh year of extensive mapping of orthopterans in the Czech Republic. II. European Congress on Orthoptera Conservation, Smolenice.
  [Bibtex]
  @Conference{Vlk2018seventh,
   author  = {Vlk, R. and Holuša, J. and Kaláb, O. and Kočárek, P. and Kuřavová, K. andMarhoul, P. and Musiolek, D. and Rada, S.},
   title   = {Seventh year of extensive mapping of orthopterans in the Czech Republic},
   booktitle = {II. European Congress on Orthoptera Conservation},
   year   = {2018},
   address  = {Smolenice},
  }
 • Kaláb, O., Musiolek, D., Hurtík, P., Rusnok, P., Tomis, M., & Kočárek, P. (2018). How heavy radio telemetry transmiters can be used on ground dwelling Orthoptera species?. II. European Congress on Orthoptera Conservation, Smolenice.
  [Bibtex]
  @Conference{Kalab2018how,
   author  = {Kaláb, O. and Musiolek, D. and Hurtík, P. and Rusnok, P. and Tomis, M. and Kočárek, P.},
   title   = {How heavy radio telemetry transmiters can be used on ground dwelling Orthoptera species?},
   booktitle = {II. European Congress on Orthoptera Conservation},
   year   = {2018},
   address  = {Smolenice},
  }

2017

 • Kaláb, O., & Landa, M. (2017). Využití Free and Open Source Software (FOSS) GIS v ekologii a ochraně přírody. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017, Brno.
  [Bibtex]
  @Conference{Kalab2017vyuziti,
   author  = {Kaláb, O. and Landa, M.},
   title   = {Využití Free and Open Source Software (FOSS) GIS v ekologii a ochraně přírody},
   booktitle = {Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017},
   year   = {2017},
   editor  = {Bryja, J. and Horsák, M. and Horsáková, V. and Řehák, Z. and Zukal, J.},
   address  = {Brno},
  }
 • Kaláb, O., & Kočárek, P. (2017). Vliv urbanizace na výskyt kobylky křovištní (Pholidoptera griseoaptera) v městském prostředí. Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017, Brno.
  [Bibtex]
  @Conference{Kalab2017vliv,
   author  = {Kaláb, O. and Kočárek, P.},
   title   = {Vliv urbanizace na výskyt kobylky křovištní (Pholidoptera griseoaptera) v městském prostředí},
   booktitle = {Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2017},
   year   = {2017},
   editor  = {Bryja J. and Horsák M. and Horsáková V. and Řehák Z. and Zukal J.},
   address  = {Brno},
  }

2015

 • Kaláb, O., & Kočárek, P. (2015). Vliv seče a význam neposečených ploch pro luční společenstva Orthoptera a Mantodea. Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů zkonference 12.–13. února 2015, Brno.
  [Bibtex]
  @Conference{Kalab2015vliv,
   author  = {Kaláb, O. and Kočárek, P.},
   title   = {Vliv seče a význam neposečených ploch pro luční společenstva Orthoptera a Mantodea},
   booktitle = {Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů zkonference 12.–13. února 2015},
   year   = {2015},
   editor  = {Bryja, J. and Horsák, M. and Horsáková, V. and Řehák, Z. and Zukal, J.},
   address  = {Brno},
  }

Software:

2019

 • Kaláb, O. (2019). NDOP Downloader – QGIS a Python modul. OpenGeoLabs. https://github.com/OpenGeoLabs/qgis-ndop-downloader
  [Bibtex]
  @Manual{Kalab2019ndop,
   title    = {NDOP Downloader - QGIS a Python modul},
   author    = {Oto Kaláb},
   organization = {OpenGeoLabs},
   year     = {2019},
   keywords   = {QGIS, Python, ecology, AOPK, species occurrence},
   url     = {https://github.com/OpenGeoLabs/qgis-ndop-downloader},
  }