Výprava za rovnokřídlým hmyzem Slovenska

Na začátku srpna se několik členů Polyneoptera Research Group vypravilo do Prešovského a BanskoBystrického kraje (Slovensko) za zajímavými rovnokřídlými druhy. Navštívili jsme několik půvabných lokalit – extenzivně využívané lomy, lyžařské sjezdovky, kravské a ovčí pastviny i paraglidovou startovací dráhu. Dvoudenní výprava začala ve Spišské Teplici, kde se nachází několik různě využívaných lomů. Na vysluněných stepních okrajích lesů v okolí těžebních prostor vápencového lomu jsme pozorovali několik druhů kobylek s.l. (Ensifera) např. Decticus verrucivorus, Tettigonia caudata, Lepthophyes albovittata, Metrioptera bicolor, M. brachyptera, Pholidoptera aptera, P. frivaldskyi nebo Platycleis albopunctata. Pholidoptera frivaldskyi je poměrně robustní a nezaměnitelný druh, který chybí ve fauně České republiky. Stridulace samců je velmi nápadná a slyšitelná až na vzdálenost několika desítek metrů. Ze sarančí s.l. (Caelifera) jsme zaznamenali např. druhy Euthystira brachyptera, Chorthippus apricarius, Ch. brunneus, Omocestus viridulus, Pseudopodisma nagyi, Psophus stridulus, Gomphocerippus rufus či Stenobothrus lineatus. Pseudopodisma nagyi je karpatský druh, obývající podhorské suché louky, světliny a pastviny. V České republice je velmi vzácný (výskyt je doložen pouze ze dvou lokalit v Bílých Karpatech). V okolí Spišské Teplice jsme je nacházeli v hojných počtech.
Velice pěkné a orthopterologicky bohaté se jevily extenzivně využívané pastviny okolo Hriňové (Vrchslatina). I když zde nebyl nalezen očekávaný druh Podisma pedestris, tak se zde hojně vyskytovaly populace Omocestus haemorrhoidalis a Stenobothrus stigmaticus. Eurosibiřský druh saranče modronohá (Podisma pedestris) je v České republice dlouhodobě nezvěstná. Na Slovensku se vyskytuje pouze lokálně. Druh preferuje převážně kamenité jižní svahy a suché trávníky, méně často je nalézána také na vlhčích stanovištích.
Výprava byla zakončena překrásnými výhledy z paraglidové startovací dráhy v okolí Zvolenu, kde se na lučních pěšinách vyskytovaly bohaté populace saranče vlašské (Calliptamus italicus) a saranče modrokřídlé (Oedipoda cearulescens). Z porostu trnek a růží byli slyšet samci kobylky révové (Ephipiger ephipiger), při bližším prozkoumání jsme objevili několik jedinců obou pohlaví. A jako třešnička na dortu to dovršil nález nedospělé kudlanky nábožné (Mantis religiosa). Momentálně členové Polyneoptera Research Group připravují další zahraniční výpravu, tentokrát zaměřenou hlavně na škvory, ale pozorování rovnokřídlých určitě chybět nebude.

Fotoglarie:

Slovensko 2015
« z 8 »

Seznam druhů rovnokřídlých zaznamenaných během této výpravy (celkem 36 druhů):

Orthoptera

Ensifera

Tettigoniidae

 • Decticus verrucivorus
 • Ephippiger ephippiger
 • Isophya pienensis
 • Leptophyes albovittata
 • Metrioptera bicolor
 • Metrioptera brachyptera
 • Metrioptera roeselii
 • Pholidoptera aptera
 • Pholidoptera frivaldskyi
 • Pholidoptera griseoaptera
 • Platycleis albopunctata
 • Tettigonia cantans
 • Tettigonia caudata
 • Tettigonia viridissima

Gryllidae

 • Gryllus campestris

Caelifera

Tetrigidae

 • Tetrix tenuicornis
 • Tetrix bipunctata
 • Tetrix subulata

Acrididae

 • Calliptamus italicus
 • Euthystira brachyptera
 • Gomphocerippus rufus
 • Chorthippus apricarius
 • Chorthippus biguttulus
 • Chorthippus brunneus
 • Chorthippus dorsatus
 • Chorthippus paralellus
 • Chorthippus montanus
 • Chrysochraon dispar
 • Oedipoda caerulescens
 • Omocestus hemorrhoidalis
 • Omocestus viridulus
 • Pseudopodisma nagyi
 • Psophus stridulus
 • Stenobothrus lineatus
 • Stenobothrus stigmaticus

Mantodea

Mantidae

 • Mantis religiosa
Příspěvek byl publikován v rubrice Výpravy a jeho autorem je Oto Kaláb. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.