Tým

Vedoucí týmu:

Petr Kočárek

  • Fylogeneze, taxonomie a biologie škvorů (Dermaptera)
  • Rozšíření, ekologické nároky a ohrožení Orthoptera a Dermaptera ČR
  • Akustická a vibrační komunikace rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera)
  • Potravní biologie rovnokřídlého hmyzu
 


Členové týmu:

Katka KuřavováCSC_1490

  • Potravní biologie a preference marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 


David Musiolekimages


 

  • Ekologie a etologie marší (Orthoptera: Tetrigidae)
 


Oto Kaláb1374361_10200542688561945_246753271_n

  • Rozšíření, ekologie a ochrana rovnokřídlých (Orthoptera)
  • Využití GIS v biologii

Markéta Kirstovámk54b68d0451f5e.jpg

  • Ekologie, taxonomie a fylogeneze škvorů
 


Diplomanti a bakalanti:

Jan Loder

Biologie konika jeskynniho (Troglophillus neglectus)

Silvie Mrkvová

Konzumace potravy u marše obecné Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae)

Martina Pinkavová

Pohyb potravy trávicím traktem u marše Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae)

 

Absolventi:

Baranová Tereza

Potravní biologie kobylek (Orthoptera: Tettioniidae) (Bc.)

Čížová Kamila

Vliv izolace lesních luk a ztráty konektivity bezlesí na biodiverzitu vybraných skupin hmyzu (Bc.)

Filipcová Zuzana

Mechy v potravě marše Tetrix ceperoi (Orthoptera: Tetrigidae) (Bc.)
Zastoupení mechu v potravě marší rodu Tetrix za různých vlhkostních podmínek (Mgr.)

Grucmanová Šárka

Potravní biologie marše Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae) (Bc.)
Mechy v potravě marše Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae) (Mgr.)

Grygová Nikol

Potravní biologie saranče blankytné (Sphingonotus caerulans) (Bc.)

Guziurová Jana

Potravní biologie saranče modrokřídlé (Oedipoda caerulescens) (Bc.)
Potravní spektrum saranče modrokřídlé (Oedipoda caerulescens) (Mgr.)

Hajduková Lenka

Funkční morfologie kusadel u sarančí (Orthoptera: Caelifera) (Bc.)
Morfologie a obrušování kusadel u sarančí rodu Tetrix (Mgr.)

Jančářová Magdaléna

Intraintestinální parazitace marší rodu Tetrix (Bc.)

Janíček Martin

Sezónní změny početnosti a prostorové distribuce saranče vrzavé (Psophus stridulus) na vybraných lokalitách na Vsetínsku (Bc.)

Knůrová Kateřina

Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) štěrkových náplavů řeky Morávky (Mgr.)

Lovečková Adéla

Trávení rostlinných pletiv u sarančí se zaměřením na rod Tetrix (Bc.)
Trávení rostlinných pletiv mechorostů maršemi rodu Tetrix (Mgr.)

Lyčková Iveta

Mikrobiotopové preference marše obecné (Tetrix subulata) (Bc.)

Maňáková Zdeňka

Biotopové preference saranče vrzavé (Psophus stridulus) na Vsetínsku (Mgr.)

Milčová Miroslava

Saranče Chorthippus pullus a marša Tetrix tuerki v NPP Skalická Morávka – rozšírenie a biotopové preferencie (Mgr.)

Pařík Lukáš

Potravní biologie marše Tetrix subulata (Bc.)
Potravní preference marše obecné (Tetrix subulata) (Mgr.)

Plasgura Lukáš

Rozšíření a ekologické nároky kobylky Isophya pienensis v CHKO Beskydy (Bc.)

Rožánková Lenka

Bionomie kobylky ságy na území CHKO Pálava (Mgr.)

Slováková Jana

Potravní biologie cvrčků (Orthoptera: Grylloidea) (Bc.)
Složení potravy marše suchobytné (Tetrix bipunctata) na základě analýzy obsahu trávicího traktu (Mgr.)

Straková Petra

Vibrační komunikace marší rodu Tetrix (Orthoptera: Tetrigidae) (Bc.)
Komunikace prostřednictvím vibrací u marše tenkorohé (Tetrix tenuicornis) (Mgr.)

Suszková Jolana

Biotopové preference kobylky ságy ve vztahu k optimálnímu managementu na území CHKO Pálava (Mgr.)

Uhliariková Irena

Rovnokřídlý hmyz na různě obhospodařovaných mokřadních loukách v CHKO Poodří (Bc.)
Vliv managementu mokřadních luk na společenstva rovnokřídlého hmyzu (Mgr.)

Vrána Jan

Bionomie saranče vrzavé (Psophus stridulus) (Bc.)
Prostorová a pohybová aktivita saranče vrzavé (Psophus stridulus) (Mgr.)